Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Joomla3.x – Hướng dẫn bỏ index.php trên đường dẫn

0

Cập nhật vào 26/05

Nhiều bạn khi cài đặt xong một Teamplate Joomla thấy trên đường dẫn ngoài front-end xuất hiện cụm từ index.php trên đường dẫn. Việc loại bỏ cụm từ này không cho nó xuất hiện lại nữa khá đơn giản.

Bạn có thể tìm các thủ thuật sử dụng trong Joomla tại: Tìm hiểu về Joomla.

index.php  là một url mặc định của hệ quản trị nội dung Joomla. Nó có dạng như hình dưới:

Joomla3.x - Hướng dẫn bỏ index.php trên đường dẫn

Để loại bỏ index.php bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: vào thư mục root của template tìm file htaccess.txt, đổi tên file này thành .htaccess

Joomla3.x - Hướng dẫn bỏ index.php trên đường dẫn

Việc chuyển đổi này bạn buộc phải dùng  đến phần mềm hỗ trợ, đây là một bước quan trọng để tất cả các trang con không bị lỗi 500.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản admin, chọn System-> Global Configuration-> SEO Settings:

Search Engine Friendly URLs: Chọn Yes

Use URL rewriting: Chọn Yes.

Joomla3.x - Hướng dẫn bỏ index.php trên đường dẫn

Sau đó chọn Save hoặc Save & Close. Chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng như hình vẽ:

Joomla3.x - Hướng dẫn bỏ index.php trên đường dẫn

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.