Phiên bản JOOMLA 2.5.6

0

Một ngày sau khi phiên bản Joomla 2.5.5 ra đời, nhóm phát triển Joomla đã ngay lập tức đưa ra phiên bản 2.5.6 nhằm vá các lỗi của bản 2.5.5. 

Xem thêm các Tìm hiểu về Joomla khác.

Phiên bản joomla 2.5.6 được phát hành để vá nhiều lỗi ở mức độ cao xuất hiện trong phiên bản 2.5.5 bao gồm 12 lỗi trackers. Nhóm phát triển khuyến nghị người dùng ngay lập tức nâng cấp lên phiên bản joomla 2.5.6 và việc update được thực hiện rất đơn giản thông qua Joomla Update ngay trên website của bạn.

12 lỗi tracker đã được fix được liệt kê như sau:

ID Summary/Link Category
28554 Mark JXMLElement as deprecated and don’t use it in type hinting Platform
28650 Use legacy aliases for the MVC in the site Components
28684 JApplication::registerEvent() is not static anymore causing a fatal error Platform
28685 Edit article Button missing after upgrade to teh latest version 2.5.5 from 2.5.4 Administration
28689 FinderController duplicate lines Components
28694 Delete toolbar broken in com_media in 2.5.5 Components
28695 Lang string missing Languages
28698 Fatal error updating with Extension manager > Install None
28700 Fix a potentially fatal issue in JXMLElement Platform
28702 404 Hits of com_redirect fails after Manual update Administration
28703 JUser class is missing the public vars for the 2 new columns lastResetTime and resetCount None
28704 Menu type aliases causing fatal php error Modules

Còn đây là thông báo từ nhóm phát triển Joomla:

“Nhóm dự án Joomla vui mừng thông báo là có ngay Joomla 2.5.6. Phiên bản này sửa chữa một số các vấn đề xuất hiện nhiều với phiên bản 2.5.5. Mục tiêu của Nhóm phát triển là tiếp tục cung cấp thường xuyên, cập nhật thường xuyên cho cộng đồng Joomla.”

Bạn có thể download tại các link sau:

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng