Phiên bản JOOMLA 2.5.6

0

Một ngày sau khi phiên bản Joomla 2.5.5 ra đời, nhóm phát triển Joomla đã ngay lập tức đưa ra phiên bản 2.5.6 nhằm vá các lỗi của bản 2.5.5. 

Xem thêm các Tìm hiểu về Joomla khác.

Phiên bản joomla 2.5.6 được phát hành để vá nhiều lỗi ở mức độ cao xuất hiện trong phiên bản 2.5.5 bao gồm 12 lỗi trackers. Nhóm phát triển khuyến nghị người dùng ngay lập tức nâng cấp lên phiên bản joomla 2.5.6 và việc update được thực hiện rất đơn giản thông qua Joomla Update ngay trên website của bạn.

12 lỗi tracker đã được fix được liệt kê như sau:

IDSummary/LinkCategory
28554Mark JXMLElement as deprecated and don’t use it in type hintingPlatform
28650Use legacy aliases for the MVC in the siteComponents
28684JApplication::registerEvent() is not static anymore causing a fatal errorPlatform
28685Edit article Button missing after upgrade to teh latest version 2.5.5 from 2.5.4Administration
28689FinderController duplicate linesComponents
28694Delete toolbar broken in com_media in 2.5.5Components
28695Lang string missingLanguages
28698Fatal error updating with Extension manager > InstallNone
28700Fix a potentially fatal issue in JXMLElementPlatform
28702404 Hits of com_redirect fails after Manual updateAdministration
28703JUser class is missing the public vars for the 2 new columns lastResetTime and resetCountNone
28704Menu type aliases causing fatal php errorModules

Còn đây là thông báo từ nhóm phát triển Joomla:

“Nhóm dự án Joomla vui mừng thông báo là có ngay Joomla 2.5.6. Phiên bản này sửa chữa một số các vấn đề xuất hiện nhiều với phiên bản 2.5.5. Mục tiêu của Nhóm phát triển là tiếp tục cung cấp thường xuyên, cập nhật thường xuyên cho cộng đồng Joomla.”

Bạn có thể download tại các link sau:

Phiên bản JOOMLA 2.5.6
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng