Joomla nâng cấp phiên bản lên 2.5.7

0

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Joomla đã đưa ra bản 2.5.7. Đây là phiên bản bảo mật dành cho Joomla. Việc update lên phiên bản mới này cực kỳ dễ dàng…

Joomla 2.5.7 có gì mới:

Trong bài trước chúng ta đã biết về các phiên bản của joomla.

1 chức năng mới được thêm vào, đó chính là việc chèn thêm gói ngôn ngữ cho Joomla. Và rất đáng mừng là gói ngôn ngữ Việt Nam đã được nhóm Joomla hoàn thành, từ nay các bạn không còn phải lo đến việc cài đặt thêm gói ngôn ngữ, mà chỉ cần update lên và sử dụng ngay gói tiếng Việt có sẵn.

Joomla nâng cấp phiên bản lên 2.5.7 2

Update Joomla lên 2.5.7

 

Các gói ngôn ngữ có trong Joomla 2.5.7

Các gói ngôn ngữ có trong Joomla 2.5.7

 

Gói ngôn ngữ tiếng Việt trong Joomla 2.5.7

Gói ngôn ngữ tiếng Việt trong Joomla 2.5.7

 

2 vấn đề về bảo mật được khắc phục là: Low Priority – Core – XSS Vulnerability. Các thông tin chi tiết về các lỗi này bạn click vào link này!

42 tracker được fixed.

IDSummary/Link
24628htmlspecialchars() and multiple menu modules of the same menu. Thanks Rouven
27806*User with spaces as password can not log in. Thanks Rouven
27933Smart Search module does not read static filter setting from module parameters. Thanks Chris
28405Smart Search – CLI Indexer doesn’t catch exceptions. Thanks Michael
28863Custom sample data install issue with driver mysql. Thanks Mihaly and Michael
28858Com_finder missing show_advanced_tips parameter => can’t hide advanced tips. Thanks Michael
28853Template fails to copy. Thanks Mark
28985JFile class not loaded when use cache handler != file. Thanks Julio.
28449captcha cause fatal error when the “captcha” field is not present in “configuration.php” after an upgrade. Thanks Elin.
28951Increase stability in language installer. Thanks Javier. Prevents non installable packs to display in Install Languages manager
28039Using Chrome for Android generates an error in browser.php (line 562)
25295Email exposed through RSS and Atom feeds. Thanks Elin and Peter
28795mod_articles_category “read more” truncation not functioning properly. Thanks Elin.
28855Fix Array to string conversion notices (PHP 5.4 only).Thanks Rouven
25663Can’t build admin menu item error while (re)installing component. Thanks Nicholas.
28877Overriding settings in the language xx-XX.localise.php
28846*When URL Language Code is removed language switcher module redirects to URL without .html suffix. Thanks Dennis
28837Can’t get past step 4 “Database Configuration”. Thanks Shaun.
28535Joomla 2.5.4 Timezones being doubled. Thanks Christophe and Andrea
28034White page on contact form with SEO enabled. Thanks Nikolai
28743Update TinyMCE to version 3.5.4.1. Thanks Rouven
28510DB error “session” table Duplicate entry. Thanks Rob
28785mod_wrapper doesn’t support iframe without border. Thanks Andrea Sisti
28770Loss of data when editing an article through the front end. Thanks Franz
28779*JS error in page 6 of installation. Thanks Michael
28741E_STRICT: JArrayHelper::pivot should be declared as static. Thanks Christophe.
28776Replace DS with DIRECTORY_SEPARATOR in com_media. Thanks Michael
28763Make the field for installing sample data easier to use (Elin Waring)
28751*Copy Template Feature – language files have capital letters (Jean-Marie Simonet)
28647Registration form: language override for “Name” label causes side effects (Johannnes S-F)
28759Undefined property: JSite::$registeredurlparams (Rouven Weßling)
28713Article Media Manager: ‘This file is too large to upload’ appears in a Media Manager screen
28733administrator/mod_menu Bug! Thanks Sebastian
28745mailto fatal error when sending article-mail in joomla 2.5.6. Thanks Rouven.
28682Articles appearing in title. Thanks Christophe
28730Use the MVC legacy aliases in the administrator (Rouven Weßling)
28683Replace uses of JHtml::core() (Michael Babker)
28736Don’t use APIs not present in Platform 12.2 (Rouven Weßling)
28690Wrong Content Type for JSON response (Elijah Madden)
28651Security concern: passwords should not be sent via email (Johannes S-F)
28738Add more sniffs to the code style checker (Rouven Weßling)
28709Commit of progress bar feature missed a layout file. Thanks Mark

Cài đặt Joomla.

Bạn sử dụng extension manager để nâng cấp phiên bản của bạn. Dưới đây là link download:

Các lưu ý từ Joomla Leader Team.

  • Không cài đặt nhiều ngôn ngữ cùng một lúc để tránh các vấn đề về truyền tải dữ liệu đối với một số hosting.
  • Nếu không có ngôn ngữ bạn muốn tìm thì bạn nên thử tìm kiếm trên trang dịch thuật của Joomla để biết thêm các thông tin.
  • Xóa bỏ các gói ngôn ngữ mà bạn cài trước đó để cài đặt gói ngôn ngữ của Joomla.
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng