Joomla – WordPress – Drupal (phần II)

0

Chúng ta đã nói về 3 CMS hàng đầu này theo cách nhìn chung nhất, bây giờ chúng ta đi cụ thể hơn vào việc sử dụng 3 CMS để thử phân tích những đặc điểm cụ thể cho mỗi CMS và các hỗ trợ của riêng chúng. Để minh hoạ thêm khả năng sử dụng của mỗi CMS, chúng ta hãy cùng thử tạo một bài viết trên mỗi CMS.

Trong WordPress, Article Editor đương nhiên sẽ là WYSIWYG. Bạn có thể nhập tiêu đề (title), sử dụng thanh công cụ (toolbar) định dạng văn bản, chọn danh mục (categories) và các thẻ ( tags), và đăng tải (publish) các bài viết của bạn! Tìm hiểu Joomla – WordPress – Drupal (phần 1)

Article Toolbar của WordPress

Article Toolbar của WordPress

Trong Drupal, quá trình cũng gần tương tự, mặc dù tương đối phức tạp hơn, vẫn có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Bạn cần xác định tiêu đề, thẻ và nội dung. Sau đó, bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho menu, URL alias, các ghi chú sửa đổi (Revision Logs), Author Metadata và Comments. Các tính năng tương tự cũng có sẵn trong WordPress, nhưng mặc định bị ẩn đi. Đây là điểm WP giành phần thắng – mức độ trừu tượng tất nhiên không giúp CMS đơn giản hơn, nhưng cũng làm cho nó rất có ích. Drupal, không có cách nào (một cách đơn giản) để ẩn các thứ không cần thiết trong Article Editor.

Article Toolbar của Drupal

Article Toolbar của Drupal

Đến với Joomla – Mirror Code đã được giới thiệu trong phiên bản 2.5, nhưng ở một mức độ nào đó nó thực sự chỉ phục vụ cho một nhóm người cụ thể sử dụng mã HTML đăng bài viết, chứ không phải là giống cách sử dụng WYSIWYG như WP. Article Editor mặc định trong Joomla! là TinyMCE có thanh công cụ tương tự như của WP, nhưng cách bố trí và giao diện rắc rối hơn 1 chút và cũng chi tiết hơn với nhiều các thẻ như tiêu đề, ngày đăng, ngày kết thúc đăng, lựa chọn danh mục…

Article Toolbar của Joomla

Article Toolbar của Joomla

Trong Article Properties and Permissions, bạn có thể thiết đặt parents/children, thiết lập khả năng hiển thị… Có lẽ, đôi khi những tính năng ấy không cần thiết đối với hầu hết. Ở điểm này, WP và Drupal đã làm tốt hơn trong việc giảm đi sự cồng kềnh và thay vào đó, nếu bạn cần chỉ định Permissions/Properties, bạn có thể sử dụng plugins / extensions trong cả WP lẫn Drupal. Nhưng có lẽ cũng phải nói thêm rằng, Joomla cũng có cái lý khi phân chia như vậy đối với kết cấu Database của mình.

Xem tiếp Joomla – WordPress – Drupal (phần cuối).

Xuân Trung

Joomla – WordPress – Drupal (phần II)
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng