Phát hành Joomla! 2.5.10

0

Vào ngày 24/4 Joomla đã cho phát hành phiên bản Joomla 2.5.10. Đây là phiên bản có tính bảo mật cao nhất của Joomla 2.5.x cho đến thời điểm lúc đó. Có 7 vấn đề về bảo mật và 38 tracker đã được khắc phục trong phiên bản này.

Quá trình cập nhật rất đơn giản và đã được hướng dẫn đầy đủ tại đây. Lưu ý rằng hiện nay có nhiều cách dễ dàng và tốt hơn so với việc cập nhật bằng cách chép các tập tin bằng FTP.

Tải Joomla 2.5.10

Bản cài đặt mới: Ấn vào đây để tải bản đầy đủ Joomla 2.5.10

Bản cập nhật: Ấn vào đây để tải bạn cập nhật Joomla 2.5.10

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt Joomla 2.5

Hướng dẫn cập nhật từ Joomla 1.5 lên Joomla 2.5

Xin lưu ý bạn nên sao lưu trang web của bạn trước khi nâng cấp

Các vấn đề bảo mật đã được khắc phục

Moderate Priority – Core – XSS Vulnerability: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Moderate Priority – Core – DOS Vulnerability: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Low Priority – Core – XSS Vulnerability: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Low Priority – Core – Information Disclosure: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Low Priority – Core – XSS Vulnerability: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Low Priority – Core – Privilege Escalation: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Low Priority – Core – XSS Vulnerability: Ấn vào đây để xem thông tin chi tiết về lỗi

Các tracker đã được khắc phục

ID
Summary/Link
30652
30506
30288
 
sure that “prepare content” is set to “No”, unless you’re loading content plugins within them.
29240
30538
30537
30139
29250
30206
30154
30534
29916
30505
30091
30428
30209
30041
30054
29898
30482
30480
30412
29417
28978
30346
29982
26860
n/a
Updated Swahili intallation ini file
29677
29294
29810
30312
30249
27945
29769
30100
29968
29970
Phát hành Joomla! 2.5.10
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng