Phát hành Joomla! 2.5.11

0

Joomla Project xin vui mừng thông báo đã có bản Joomla 2.5.11. Phiên bản này chúng tôi đã sửa chữa một số vấn đề đã được giới thiệu trong bản 2.5.10. Mục tiêu của ban lãnh đạo là tiếp tục cung cấp và cập nhật thường xuyên cho cộng đồng joomla.

Việc nâng cấp phiên bản vô cùng đơn giản và đã được hướng dẫn đầy đủ tại đây. Lưu ý rằng hiện nay có nhiều cách cập nhật dễ dàng và tốt hơn so với việc sao chép tập tin bằng FTP

Tải Joomla 2.5.11

Bản cài đặt: Ấn vào đây để tải Joomla 2.5.11 (bản đầy đủ)

Bản nâng cấp: Ấn vào đây để tải Joomla 2.5.11 (bản nâng cấp)

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt Joomla 2.5

Hướng dẫn cập nhật từ Joomla 1.5 lên Joomla 2.5

Xin lưu ý bạn nên sao lưu trang web của bạn trước khi nâng cấp

Các vấn đề được khắc phục

– 0 vấn đề bảo mật được khắc phục

– 5 vấn đề tracking được khắc phục

Thống kê các vấn đề tracking được khắc phục

30717
30681
30702
30723
30725
Phát hành Joomla! 2.5.11
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng