Phát hành Joomla 3.1.4

0

Tháng 6 – 2013 Joomla đã cho phát hành phiên bản bảo trì không có bản sửa lỗi bảo mật Joomla 3.1.4. Thường xuyên cập nhật thông tin về các lỗi, bảo mật là tiêu chí của Joomla

Quá trình cập nhật là rất đơn giản và có hướng dẫn đầy đủ. Lưu ý rằng hiện nay có nhiều cách dễ dàng và tốt hơn của việc cập nhật so với sao chép các tập tin với FTP.

Phát hành Joomla 3.1.4 2

Tải joomla 3.1.4 về 

Cài đặt mới: ấn vào đây để tải về joomla 3.1.4 (bản đầy đủ)

Bản nâng cấp : ấn vào đây để tải về joomla 3.1.4 ( bản cập nhật từ 3.1.x)

Hướng dẫn

 Hướng dẫn cài đặt joomla phiên bản 3.1.1 trên localhost

Hỏi đáp về viêc cập nhật từ joomla 2.5.x ( nếu muốn)

Lưu ý rằng bạn nên sao lưu trang web của bạn trước khi nâng cấp.

Các tính năng mới của joomla 3.1.4

 29.855Tự động thiết lập $db và $app trên các plugin  
 31.349 Thông báo hiển thị khi Magic quotes is enabled
 31.488 Added Observer pattern to JTable
 31.289 Added JResponseJson as a CMS library class
 31.087 Add SQL queries profiler in Debug zone
 30.966 Nhập xử lý các Url và địa chỉ email
 29.945 Hiển thị tên truy cập quản trị trong thư mục admin
 31.130 Thêm cái file js vào template
 30.730 Added ability to add sprintf variables to JText string
 30.342 Added ability to restrict the number of displayed results to mod_related_items
 30.525 Added a PSR-0 compatible autoloader to JLoader
 30.931 Allow folder names without ‘s’ at the end
 31.004 Add JTwitter package to /libraries/joomla

Các vấn đề được khắc phục

–          Không vấn đề về bảo mật

–          247 vấn đề tracking được khắc phục.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng