Cảnh báo bình luận

Mình có 1 hệ thống website là joomla... Vậy là có nhiều việc để làm đây. Thanks bài viết của ban nha!