Đang xem

Chủ đề tìm hiểu joomla sẽ giới thiệu với các bạn từ mức độ cơ bản tới phức tạp về joomla, các phiên bản, bản cập nhật của nó, hay cách thức bảo vệ website trên joomla. 
 

Joomla 2.5.16 released

Ngay sau khi phát hành phiên bản Joomla 2.5.15 được thời gian rất ngắn, ban dự án Joomla đã cho phát hành phiên bản Joomla 2.5.16 ngay trong cùng ngày.

Joomla 2.5.15 Released

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2013, Joomla Project thông báo phiên bản Joomla 2.5.15 đã được phát hành, đây là phiên bản bảo mật mới được tăng thêm 3 vấn đề về bảo mật.

Joomla 3.2 Beta 2 released

Ngày 24 tháng 10 vừa qua Joomla Project đã thông báo trên trang web của mình, phiên bản Joomla CMS 3.2 Beta 2 đã được phát hành. Các thành viên trong cộng đồng sẽ được yêu cầu tải về và…

Joomla 3.2 beta1 released

Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Joomla Project đã thông báo phiên bản Joomla CMS 3.2 Beta 1 đã sẵn sàng. Các thành viên trong cộng đồng se được yêu cầu tải về và cài đặt các gói để nhằm…

Những cải tiến cho JavaScrip trong Joomla

Hiện nay, Joomla CMS chủ yếu được thực hiện bằng cách sử dụng PHP, là nơi mà JavaScript(JS) và CSS chỉ đóng góp phần nhỏ như công nghệ hỗ trợ. Joomla chủ yếu sử dụng JS để cải thiện khả…

Phát hành phiên bản 3.2 alpha

Vào lúc 13 giờ (UTC) ngay 11/9/2013, Joomla Project đã thông báo phiên bản Joomla 3.2 Alpha đã sẵn sàng để tải về. Bạn phải có tài khoản Joomlacode để truy cập các gói thử nghiệm.

A Bug Joomla Squad lesson on Jlayouts

Làm thế nào để học về Jlayouts trong 10 phút, và tại sao khi đóng góp 1 phần vào Bug Squad Joomla sẽ là một kinh nghiệm học tập có giá trị. Jlayouts  sẽ đánh dấu các mã cố định…

1 2 3 4 6