Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng

Đăng ngày: 03 Tháng 3 2013
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng

YT Mega Popup là plugin giúp hiển thị dữ liệu của bạn bằng cửa sổ Popup. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn kiểu hiển thị Popup cho website. YT Mega Popup cho phép bạn hiển thị các kiểu như: ảnh, slideshow, ajax, iframe, youtube. Plugin này phù hợp với tất cả các phiên bản của joomla.

Ở bản demo này chúng tôi sử dụng phương thức hiển thị cho popup là Fancybox. Ngoài ra bạn có thể chọn một trong các phương thức sau:

- Fancybox

- Greybox

- Highslide

- Thickbox

- Multibox

1. Image

Cú pháp:

{ytpopup type="image" content=" images/1074495489.jpg" typepopup="fancybox" width="400" height="300" title="Sample image" }YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}

Demo:

2. SlideShow:

Cú pháp:

{ytpopup type="slideshow" content="images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg" width="400" height="300" title="Slideshow Demo"}YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}

Demo:

Slideshow Demo

3. Iframe

Cú pháp:

{ytpopup type="iframe" content="https://www.google.com.vn/" width="500" height="400"}Load a sample iFrame{/ytpopup}

Demo:

iFrame Demo

4. Youtube

Cú pháp:

{ytpopup type="youtube" content="https://www.youtube.com/v/Z_IGbHS7NsE" width="400" height="300" title="Miss Universe - Korea"}YouTube Demo{/ytpopup}

Demo:

YouTube Demo

5. Ajax

Cú pháp:

{ytpopup type="ajax" content="https://www.google.com.vn/" width="400" height="300" title="Load an url using ajax"}YOUR HTML CODE HERE{/ytpopup}

Demo:

Ajax Demo

Xuân Trung

2 ý kiến

 • Xuân Trung
  đăng bởi Xuân Trung
  Thứ năm, 19 Tháng 9 2013 12:32

  Đây chỉ là bài hướng dẫn thôi. LMT sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đưa link gốc để các bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã góp ý!

  Cảnh báo
 • Nguyễn Duy Thắng
  đăng bởi Nguyễn Duy Thắng
  Thứ ba, 17 Tháng 9 2013 13:10

  Anh ơi sao anh ko gắn cho cái link down vậy. Hiz lại phải GG khó tìm quá

  Cảnh báo

Gửi bình luận

Hãy nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong ô có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML.

</p> <h3>2. SlideShow:</h3> <p><strong>Cú pháp:</strong></p> <p>{<em>ytpopup type="slideshow" content="images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg, images/megapopup/1074495489.jpg" width="400" height="300" title="Slideshow Demo"</em>}YOUR HTML CODE HERE{<em>/ytpopup</em>}</p> <p><strong>Demo:</strong></p> <p> Slideshow Demo </p> <h3>3. Iframe</h3> <p><strong>Cú pháp:</strong></p> <p>{<em>ytpopup type="iframe" content="https://www.google.com.vn/" width="500" height="400"</em>}Load a sample iFrame{<em>/ytpopup</em>}</p> <p><strong>Demo:</strong></p> <p>iFrame Demo </p> <h3>4. Youtube</h3> <p><strong>Cú pháp:</strong></p> <p>{<em>ytpopup type="youtube" content="https://www.youtube.com/v/Z_IGbHS7NsE" width="400" height="300" title="Miss Universe - Korea"</em>}YouTube Demo{/<em>ytpopup</em>}</p> <p><strong>Demo:</strong></p> <p>YouTube Demo </p> <h3>5. Ajax</h3> <p><strong>Cú pháp:</strong></p> <p>{<em>ytpopup type="ajax" content="https://www.google.com.vn/" width="400" height="300" title="Load an url using ajax"</em>}YOUR HTML CODE HERE{<em>/ytpopup</em>}</p> <p><strong>Demo:</strong></p> <p>Ajax Demo </p> <p style="text-align: right;"><a href="https://plus.google.com/112143995824482949343?rel=author" target="_blank" title="Xuân Trung"><strong><strong>Xuân Trung</strong></strong></a></p>", "genre": "Extensions" }

LIKE để ủng hộ bạn nhé!

 

Tham gia diễn đàn seo hàng đầu Việt Nam

Has no content to show!