Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Hiển thị thông tin Control Panel trong Joomla

0

Cập nhật vào 23/02

Khi thiết kế website cho khách hàng hay cho chính mình, do yêu cầu của khách hàng/ý muốn của mình, bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển cho những use.

Các bước thực hiện khá đơn giản, các bạn có thể làm theo như sau:

Đăng nhập vào admin, chọn Extension-> Module Manager-> Filter -> Administrator:

Hiển thị thông tin Control Panel trong Joomla

Sau đó click vào nút New

Chọn một kiểu module mà bạn muốn dùng. Tôi sẽ dùng module Custom HTML. Tạo module một cách bình thường, cho thông tin bạn cần thông báo vào đó. Tại mục position, chọn các position có hiệu lực trong template Isis, trong ví dụ tôi chọn position Cpanel.

Hiển thị thông tin Control Panel trong Joomla

Click vào nút Save. Module mới sẽ xuất hiện tại control panel:

Hiển thị thông tin Control Panel trong Joomla

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số thủ thuật Joomla và chỉnh sửa các thành phần trang web theo như ý muốn.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.