Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

0

Cập nhật vào 14/06

Trong phiên bản Joomla3.x, với sự hỗ trợ từ các extension, bạn có thể tùy chọn 1 hay nhiều ngôn ngữ sẽ hiển thị cho trang web của mình.

Có thể do yêu cầu từ khách hàng, có thể do tình huống đặc thù của trang web, khi thiết kế website bạn có thể sẽ phải lựa chọn loại ngôn ngữ sẽ hiển thị cho trang web đó. Các bước thực hiện khá đơn giản, bạn có thể thực hiện theo những thao tác sau.

Bước 1: Vào trang quản trị admin rồi sau đó vào Extensions -> Extension Manager

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 2: Click Install Languages

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 3: Nhập tên ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt, sau đó nhấp nút search để tìm kiếm ngôn ngữ đó.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 4: Chọn ngôn ngữ rồi click install

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 5: Chờ cho đến khi nhận được thông báo cài đặt ngôn ngữ thành công như hình sau :

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 6: Vào Extensions -> Language Manager

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 7: Click chọn Content tab, sau đó nhấn nút New

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 8: Tạo nội dung cho ngôn ngữ mới với tham số duy nhất. Ví dụ , với ngôn ngữ Portuguese các bạn sẽ nhập như thế này :

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 9: Click Save and Close. Bạn sẽ nhận được lời nhắn “Content Language successfully saved

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 10: Vào Extensions -> Plugin Manager.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 11: Tìm dòng System – > Language Filter rồi sau đó enbale nó.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 12: Tạo language switcher, vào Extensions -> Module Manager.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 13: Click New

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 14: Chọn Language Switcher

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 15: Nhập tên module , đảm bảo module được  published, chọn position rồi click Save.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 16: Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo menu cho mỗi một ngôn ngữ riêng, giả sử bạn cài đặt 2 ngôn ngữ là English và Portuguese, bạn sẽ phải tạo riêng 2 menu khác nhau cho các ngôn ngữ này.

Ví dụ các bạn có Main Menu bằng ngôn ngữ English, và bây giờ chúng ta sẽ tạo Main Menu cho ngôn ngữ Portuguese  Để làm được điều này các bạn vào  Menus -> Menu Manager -> Add New Menu

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 17: Nhập lại các tên tương ứng với ngôn ngữ mới rồi sau đó nhấn chọn Save and Close

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 18: Bây giờ đến lượt nhân bản các menu con sang ngôn ngữ mới, các bạn muốn nhân bản menu nào thì nhấp chọn nó rồi nhấn Save as Copy

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 19: Sau khi nhân bản thành công , các bạn vào Details tab của menu đó, rồi thay đổi Menu Title, Alias, thay đổi  StatusPublished, thay đổi Default PageYes, và tại mục  Language chọn Portugese(PT) từ danh sách xổ xuống.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 20: Nếu thành công , các bạn sẽ nhận được icon là lá cờ tượng trưng cho ngôn ngữ đó

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 21: Việc tiến hành chuyển đổi ngôn ngữ cho phần Module cũng giống như vậy, các bạn vào Extensions -> Module Manager, tìm module cần chuyển đổi , nhấp chọn nó rồi click Duplicate.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho Joomla 3.x

Bước 22: Tại các module vừa được nhân bản, các bạn vào phần Details trong chi tiết các module đó, thay đổi lại tên module, Status là Published và Language là ngôn ngữ mà bạn muốn chuyển đổi.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.