Tutorial Joomla: K2 – Component – Lần đầu với K2

0

Trong bài hướng dẫn đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu về giao diện chung của component K2 cùng các chức năng chính trong bảng điều khiển chung của K2. (K2 Admin)


Các chức năng được liệt nhanh theo dạng Quick Icon:

– Add new Item: Thêm một viết mới.

– Item: Thống kê tất cả các bài viết được quản lý trong K2.

– Featured Items: Thống kê tất cả các bài viết đặc biệt. Chức năng Featured trong Joomla thường xuyên xuất hiện, ở K2, ở Virtuemart, ở Joomla Article Component.

– Trashed Item: Những bài viết bị vứt vào thùng rác. Chức năng thùng rác này bạn hẳn đã biết, nó gần như 1 dạng xóa tạm thời để lược giản bớt những bài viết mà bạn cảm thấy không ưng ý nhưng chưa muốn xóa hoàn toàn.

– Categories: Thống kê tất cả danh mục có trong K2 của bạn.

– Trashed Categories: Thống kê tất cả các danh mục tạm thời bị ném vào thùng rác.

– Tags: Quản lý tất cả các Tag mà bạn có.

– Comments: Thống kê tất cả các comment được viết bởi hệ thống người dùng trên website của bạn.

– Extra Fields: Thống kê tất cả các trường mở rộng dành cho các bài viết trong K2.

– Extra Fields Groups: Thống kê tất cả các nhóm Extra Fields.

– Media Manager: Chức năng quản lý đa phương tiện cực mạnh của K2.

– Online Image Editor: Một chức năng khá hay cho phép bạn xử lý các bức ảnh một cách tương đối chuyên nghiệp ngay trên giao diện Admin.

– K2 Documentation – Extend K2 – K2 Community – JoomlaReader.com: Bạn cần sự giúp đỡ thì đây chính là những tài liệu mà bạn cần. Lưu ý: các tài liệu này được viết bằng tiếng Anh.

 

Các chức năng được liệt nhanh theo dạng K2 Stats

Những chức năng này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về dữ liệu K2 trên trang web của bạn!

– Latest Items: Thống kê những bài viết có ngày tạo mới nhất. Chú ý: Ngày tạo (created time) do bạn quy định và hoàn toàn có thể sửa đổi.

– Popular Items: Thống kê những bài viết được đọc nhiều nhất: dựa theo số liệu Hit.

– Most commented Items: Những item có số lượng comment lớn nhất tính trên một bài viết.

– Statistics: Bảng thống kê chung dành cho K2 như tổng số bài, tổng số danh mục, tổng số tags.

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng