Tutorial Joomla: K2 – Component – Tạo danh mục mới (I)

1

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng quản lý Category trong Component K2, cách tạo mới một danh mục và tìm hiểu các tham số của danh mục.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể phản hồi lại tại phần bình luận bên dưới, LMT Group sẽ hết sức giải đáp trong phạm vi có thể. Phần II K2 – Component – Tạo danh mục mới!

Xuân Trung

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/jpFEg_TlblI” frameborder=”0″ allowfullscreen ]
Chia sẻ.

1 phản hồi