TUTORIAL JOOMLA: Joomshopping – Component – Tạo danh mục mới

0

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng quản lý category trong component joomshopping, cách tạo mới một danh mục và tìm hiểu các tham số của danh mục

1. Tab Description

– Title: Tiêu đề danh mục sản phẩm

– Alias: Đại diện cho tiêu đề khi hiển thị link trên trình duyệt

– Short decription: Mô tả ngắn về sản phẩm

– Decription: Mô tả chi tiết về sản phẩm

– Article: Chèn link một bài viết có sẵn vào mô tả danh mục          

– Image: Chèn ảnh vào mô tả danh mục

– Page Break: Ngắt trang nếu phần mô tả quá dài

– Read more: Chọn đoạn ưu tiên khi danh mục hiển thị dưới dạng danh sách

– Toggle editor: Đổi sang trình soạn thảo sang ngôn ngữ html

– Meta title: Nhập tiêu đề cho bộ máy tìm kiếm

– Meta description: Nhập mô tả cho bộ máy tìm kiếm

– Meta keywords: Nhập từ khoá liên quan tới danh mục cho bộ máy tìm kiếm

2. Tab Details

– Published: Chọn trạng thái có hiển thị danh mục hay không hiển thị

– Access: Chọn quyền được phép hiển thị cho danh mục

– Category sorting: phân loại danh mục sản phẩm

– Amount of products on page: Số lượng sản phẩm hiển thị trên trang

– Amount of products in row: Số lượng sản phẩm hiển thị trên một dòng

– Parent category: phân cấp cho danh mục

3. Tab Image

– Select image file: Chọn một hình ảnh từ máy tính cho danh mục

– Thumbnail sizes: Chọn kích thước hiển thị cho hình ảnh

– Width: Nhập chiều rộng cho hình ảnh nếu chọn other ở phần thumbnail sizes

– Height: Nhập chiều rộng cho hình ảnh nếu chọn other ở phần thumbnail sizes

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào các bạn có thể phản hồi lại tại bình luận phía dưới. LMT Group sẽ hết sức giải đáp trong phạm vi có thể.

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng