TUTORIAL JOOMLA: Joomshopping – Component – Thêm nhà sản xuất, đơn vị tiền tệ và thuế

0

Trong bài viết lần này LMT Group xin hướng dẫn các bạn các bước để thêm nhà sản xuất, đơn vị tiền tệ và thuế cho Joomshopping Component.

Đầu tiên các bạn chọn Component -> Joomshopping -> Option

1. Thêm nhà sản xuất

Để thêm nhà sản xuất các bạn chọn Manufacturers và chọn New

Tab Description

– Title: tiêu đề của nhà sản xuất

– Alias: phần đại diện cho tiêu đề khi hiển thị link trên trình duyệt

– Short description: mô tả ngắn về nhà sản xuất

– Deccription: mô tả về nhà sản xuất

– Article: chèn link bài viết có sẵn vào phần mô tả

– Image: tải và chèn hình ảnh từ server vào phần mô tả

– Page Break: ngắt trang nếu phần mô tả về nhà sản xuất quá dài

– Read more: chọn đoạn hiển thị khi nhà sản xuất hiển thị theo dạng danh sách

– Toggle editor: chuyển trình soạn thảo sang dạng html

– Meta title: nhập tiêu đề cho bộ máy tìm kiếm

– Meta decription: nhập phần mô tả ngắn ngọn cho bộ máy tìm kiếm

– Meta keywords: từ khoá liên quan đến nhà sản xuất

Tab Details

– Published: Chọn trạng thái có hiển thị nhà sản xuất hay không hiển thị

– Amount of products on page: Số lượng sản phẩm hiển thị trên trang

– Amount of products in row: Số lượng sản phẩm hiển thị trên một dòng

Tab Image

– Select image file: Chọn một hình ảnh từ máy tính cho danh mục

– Thumbnail sizes: Chọn kích thước hiển thị cho hình ảnh

– Width: Nhập chiều rộng cho hình ảnh nếu chọn other ở phần thumbnail sizes

– Height: Nhập chiều rộng cho hình ảnh nếu chọn other ở phần thumbnail sizes

2. Thêm đơn vị tiền tệ

 Để thêm đơn vị tiền tệ các bạn chọn Currencies và chọn New

– Published: Chọn trạng thái có hiển thị đơn vị tiền tệ hay không hiển thị

– Ordering: Sắp xếp đơn vị tiền tệ

– Title: Tên của loại tiền tệ

– Code: Mã của đơn vị tiền tệ

– Code(ISO): Mã của đơn vị tiền tệ theo chuẩn quốc tế

– Course of exchange: Tỷ lệ quy đổi của đơn vị tiền tệ này với đơn vị mặc định

3. Thêm thuế

Để thêm thuế các bạn chọn Taxes và chọn New

– Title: Tên của thuế

– Value: Giá trị thuế tính theo phần trăm

Nếu có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể phản hồi lại tại phần bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ hết sức giải đáp trong phạm vi có thể.

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng