Tutorial Joomla: Plugin Tabs & Sliders – Cho bài viết

3

Sử dụng cú pháp đơn giản, bạn có thể dễ dàng tổ chức nội dung của bạn trong các tab hoặc trong slider làm cho nó nổi bật và gọn gàng hơn. Plugin này thích hợp cho bất kì các component, module hoặc plugin nào. Ngoài ra Plugin Tabs & Sliders còn phù hợp tất cả các trình duyệt.

Để sử dụng các bạn có thể tải miễn phí bản mới nhất tại địa chỉ: http://www.joomlaworks.net/extensions/free-premium/tabs-sliders-for-articles-plugin

Sau đó các bạn Enable plugin này thông qua Plugin Manager.

Hướng dẫn Chèn Tabs

Cú pháp:

{tab=Tiêu đề tab thứ nhất}

Nội dung tab thứ nhất

{tab=Tiêu đề tab thứ 2}

Nội dung tab thứ 2

{tab=Tiêu đề tab thứ 3}

Nội dung tab thứ 3

{/tabs}

Demo:

{tab=Tiêu đề tab thứ nhất}Nội dung tab thứ nhất{tab=Tiêu đề tab thứ hai}Nội dung tab thứ hai{tab=Tiêu đề tab thứ ba}Nội dung tab thứ ba{/tabs}

Hướng dẫn chèn Sliders

Cú pháp:

{slider=Tên của slider thứ nhất}Nội dung của slider thứ nhất{/slider}

{slider=Tên của slider thứ 2}Nội dung của slider thứ 2{/slider}

{slider=Tên của slider thứ 3}Nội dung của slider thứ 3{/slider}

Demo:

{slider=Tên của slider thứ nhất}Nội dung của slider thứ nhất{/slider}

{slider=Tên của slider thứ 2}Nội dung của slider thứ 2{/slider}

{slider=Tên của slider thứ 3}Nội dung của slider thứ 3{/slider}

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

3 Bình luận

  1. xin chào bạn, cho mình hỏi làm sao để edit phần bài liên quan, bài mới nhất và gởi bình luận như của bạn vậy
    demo của mình là website của mình vietnamvisaservices.net nhưng vẫn chưa đc đẹp lắm. Căm ơn bạn