Tutorial Joomla: Akeeba Backup – Hướng dẫn backup dữ liệu

0

Việc backup dữ liệu là rất cần thiết đối với các website. Và với web joomla, có rất nhiều các component có chức năng này. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn  sử dụng component Akeeba Backup.

Xuân Trung

Tutorial Joomla: Akeeba Backup – Hướng dẫn backup dữ liệu

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/sB8BqK-Fbrs” frameborder=”0″ allowfullscreen ]

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng