Đang xem

Chủ đề này tập trung vào việc giới thiệu và hướng dẫn các bạn về các thành phần mở rộng – extension dành cho Joomla, giúp các bạn sử dụng cũng xây dựng website trên nền tảng CMS Joomla nhanh chóng với các tính năng mạnh mẽ. 

Xây dựng forum cho Joomla: Kunena Component

Rất nhiều các website phát triển trên hình thức site chủ và một diễn đàn (forum) đi kèm. Vậy nếu bạn sử dụng CMS Joomla để xây dựng website thì bạn nên sử dụng mã nguồn nào để xây dựng…

Tutorial Joomla: K2 – Component – Giới thiệu K2

Trong Joomla, chúng ta có nguyên một component để quản lý nội dung. Tuy nhiên nếu như bạn thấy nó chưa đủ dùng, chưa đủ đã, thì từ lúc này các bạn có thể lựa chọn K2 như một sự…