Đang xem

Chủ đề này tập trung vào việc giới thiệu và hướng dẫn các bạn về các thành phần mở rộng – extension dành cho Joomla, giúp các bạn sử dụng cũng xây dựng website trên nền tảng CMS Joomla nhanh chóng với các tính năng mạnh mẽ. 

Joomla Plugin

Plugin là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!. Nó cung cấp các chức năng được liên kết với các sự kiện kích hoạt – event trigger. Joomla cung cấp một tập hợp các plugin lõi, tuy nhiên…

Joomla Module

Trong Extesion của Joomla, module là một thành phần quan trọng. Nó là một ứng dụng nhỏ (thường chỉ có vài file và phần lập trình cũng không nhiều) được sử dụng chủ yếu để lấy dữ liệu và hiển…

Joomla Component

Bạn đã biết về Joomla, template, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về component của Joomla một cách cơ bản nhất.

Joomla Extension: Module, Plugin, Component…

Joomla Extensions là các thành phần mở rộng của Joomla, đó là các gói ứng dụng được phát triển bởi Joomla! hoặc các hãng thứ ba nhằm bổ sung và tăng cường tính năng cho Joomla! giúp người sử dụng…