Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

3

Cập nhật vào 28/02

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách chuyển 1 template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5. Hướng dẫn này, chúng ta sẽ lấy mặc định mẫu “rhuk_milkyway” để làm ví dụ cho bài hướng dẫn này.  Để thực hiện bài viết hướng dẫn này, chúng tôi đề nghị bạn nên cài đặt trước gói Joomla 2.5.

Để chuyển đổi từ giao diện Joomla 1.5 sang joomla 2.5 về cơ bản chúng ta sẽ trải qua 5 bước cơ bản sau:

1.       Copy tất cả các file trong template joomla 1.5 của chúng ta sang thư mục template joomla 2.5

2.       Chỉnh sửa cấu trúc các tập tin

3.       Chỉnh sửa tập tin templateDetails.xml

4.       Chỉnh sửa tập tin index.php

5.       Cài đặt và kiểm tra thử trên joomla 2.5

 Bước 1: Copy tất cả các tập trong thư mục template của joomla 1.5 mà bạn muốn chuyển đổi sang joomla 2.5

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

1.       Đi đến thư mục templates của joomla 2.5

2.       Tạo một thư mục tên “rhuk_milkyway25”

3.       Copy tất cả các tập tin bên trong thư mục “rhuk_milkyway” của joomla 1.5 sang thư mục chúng ta vừa tạo.

Bước 2: Thay đổi cấu trúc tập tin

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

1. Xóa tập tin params.ini

Trong joomla 1.5, tập tin params.ini dùng để lưu các tham số tùy chọn cho template. Tuy nhiên, ở joomla 2.5 tất cả các tham số được lưu vào trong database chính vì thế tập tin params.ini không cần thiết ở phiên bản joomla 2.5 này.

 2. Copy tập tin error.php từ template “atomic”  (nằm trong thư mục templates của joomla 2.5) vào trong thư mục rhuk_milkyway25 vừa tạo.

Tập tin error.php là tập tin dùng để tạo 1 trang thông báo lỗi chẳng hạn như lỗi 404. Tập tin này rất đơn giản và chúng ta cũng có thể tái sử dụng từ các template khác mà không làm ảnh hướng đến template của chúng ta.

 3. Tạo mới một hình ảnh đặt tên là “template_preview.png”

Đây là hình ảnh hiện thị lớn của template nó sẽ được hiện thị trong phần quản trị của template. Kích thước chuẩn của tập tin này là 640×480 px và tên bắt buộc phải là template_preview.png

 Bước 3: Chỉnh sửa cấu trúc tập tin templateDetails.xml

Bây giờ, chúng ta cần thay đổi cấu trúc của tập tin templateDetails.xml để tương thích với joomla 2.5

1. Thay thẻ thành

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

Giá trị các tags cũgiá trị các tags mới (joomla 2.5)
 2. Thay đổi tên template nằm trong tags

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

3. Thay đổi các thẻ chứa các file bên trong thư mục thành

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5 2

4. Xóa bỏ khai báo cho tập tin “params.ini”

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

5. Thêm các khai báo cho 2 tập tin chúng ta vừa tạo ở bước trên

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

6. Đổi tên thẻ

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

Giá trị các tagsgiá trị các tags mới (joomla 2.5)
  
param…field…
  
  

 Bước 4: Chỉnh sửa tập tin index.php

1. Thêm đoạn code để tải thư viện Mootool

Bước này bạn thêm đoạn code “JHtml::_(‘behavior.framework’, true);” vào vị trí như hình bên dưới, chức năng của dòng lệnh này để thêm các thư viện Mootool vào cho template hiện tại.

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

2. Thay thế tên “rhuk_milkyway” bằng cách thêm code php

Ở bước này, thay vì bạn điền thủ công tên thư mục template chúng ta sẽ dùng php để load tên 1 cách tự động để tránh những sai  sót khi làm bằng cách thủ công.

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

Giá trị cũ

Giá trị mới

rhuk_milkyway

template ?>

Bước 5: Cài đặt và kiểm tra template

Đến bước 4, chúng ta đã chuyển đổi xong sang joomla 2.5 bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt template và kiểm tra nó có hoạt động hay không. Do template của chúng ta vừa tạo nằm sẵn trong thư mục templates nên chúng ta sẽ Discover nó.

1. Tại giao diện quản trị, bạn vào Administrator > Extensions > Extension Manager > Discover.

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

 2. Nhấp chọn nút “Discover” trên toolbar

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

 3. Check chọn “rhuk_milkyway25” từ danh sách và nhấp Install

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

 4. Bây giờ template của chúng ta đã được cài đặt thành công. Bạn có thể vào “Template Manager” và thiết lập “Default” để sử dụng template này.

Chuyển template từ joomla 1.5 sang joomla 2.5

Như vậy, Chúng ta đã chuyển thành công giao diện của joomla 1.5 sang joomla 2.5. Nếu như các bạn có thắc mắc xin để lại phản hồi bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp. Chúc các bạn thành công !

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

3 Bình luận

  1. nguyễn văn toàn on

    mình làm như bạn như sau khi chọn giao diện vừa update xong là mặc dịnh nó ra lỗi này..còn các giao diện khác thì ko sao
    Fatal error: Class ‘JParameter’ not found in C:xampphtdocsJoomla_25templatesja_larix25ja_vars.php on line 19

  2. phuong on

    Mình chuyển temp JA_Edenite_for_Joomla_1.5.v1.4 nhưng lỗi trắng trang, bạn có thể giúp mình được không?