Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

PHP cơ bản – Bài 9: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website

0

Cập nhật vào 23/02

Ở bài trước, chúng ta đã cùng nghiên cứu về các cú pháp sql và Mysql cơ bản bao gồm việc tảo bảng, tạo kết nối, thêm, sửa, xóa các dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Và tiếp theo bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng mysql kết hợp với PHP để xuất ra dữ liệu như thế nào.

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản:

1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_connect(“hostname”, “user”, “pass”);

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_select_db(“tên database”);

Ví dụ:

PHP cơ bản - Bài 9: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website 1

3- Thực thi câu lệnh truy vấn:

Cú pháp:

mysql_query(“câu truy vấn”);

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

mysql_num_rows();

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

Cú pháp:

mysql_fetch_array();

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_close();

Ví dụ áp dụng:

Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:

PHP cơ bản - Bài 9: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website 2

Tạo trang test.php

 PHP cơ bản - Bài 9: Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website 3

Tổng kết:

Ở bài này chúng ta đã làm việc với sql và các kỹ thuật kết nối với database của PHP. Các hàm PHP hỗ trợ mysql hiện nay có rất nhiều. Tuy nhiên về tính năng cũng như phương thức sử dụng thì chúng cũng giống nhau. Do vậy các bạn không nên lo lắng khi làm việc với những hàm mà chúng ta đang nghiên cứu.

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.