Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

PHP cơ bản – Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL

0

Cập nhật vào 23/02

Ở các bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về việc thêm một thành viênthiết lập trang đăng nhập vào hệ thống administrator. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về ứng dụng quản trị các tài khoản. Hay nói cách khác là hệ thống lại toàn bộ danh sách của những thành viên trên website của chúng ta.

Sau khi đăng nhập vào trang admin người dùng sẽ được đẩy sang trang quản lý admin, tại đây chỉ những ai đã đăng nhập đúng với username và password trong cơ sở dữ liệu và có quyền hạn level là 1 thì mới có thể truy xuất vào trang này. Vì vậy chúng ta cần thao tác kiểm tra session để quản lý phiên làm việc của người sử dụng. Đặt đoạn code sau ở những trang bạn muốn kiểm tra quyền truy cập của người sử dụng.

PHP cơ bản - Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 1

Như vậy, chúng ta sẽ đặt đoạn code này ở trang quản lý user. Cụ thể tôi đặt trang này có tên file là manage_user.php. Vì dữ liệu sẽ lặp lại toàn bộ user và ứng với từng user sẽ là 1 dòng dữ liệu được lặp lại. Chúng ta sẽ xây dựng 1 bảng gồm có STT là số thứ tự của từng user được đếm trên mỗi user khi lặp, username là tên truy cập của họ, level là cấp bậc của user (1 là member và 2 là admin), edit là cột chứa các link chỉnh sửa user, del là cột xóa các user.

PHP cơ bản - Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 2

Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối CSDL để tiến hành lặp các user.

PHP cơ bản - Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 3

Đoạn code ở trên tiến hành lựa chọn tất cả user có trong database. Đồng thời kiểm tra xem trong database có tồn tại user nào không. Nếu không sẽ xuất ra thông báo “chưa có username nào”. Ngược lại khi có tồn tại user chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau:

PHP cơ bản - Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 4

PHP cơ bản - Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 5

Tới đây ta đã kết thúc thao tác quản lý các user đang tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Sau đây là toàn bộ code trong ứng dụng này.

PHP cơ bản - Bài 12: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL 6

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.