[Hướng dẫn] Cấu hình và cài đặt PHP

0

Để cài đặt PHP, các bạn có thể cài đặt từng gói riêng lẻ (PHP, Apache, Mysql) cho đỡ mất thời gian. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến khích các bạn cài đặt dạng gói tích hợp. Sẽ tiện lợi cho việc sau này hơn rất nhiều.

Gói phần mềm mà tôi chọn là : Appserv – Win – 2.5.10 (Tên phần mềm là Appserv, dành cho phiên bản window, phiên bản 2.5.10).

Bước 1: Bạn cài đặt bình thường bằng cách nhấp vào file exe.

Bước 2: Màn hình License hiện ranhắp nút  I Agree:

 

Bước 3 : Cứ để mặc định  folder C:\AppServ rồi Next:

 

Bước 4: Chọn tất cả như hình dưới rồi Next :

Bước 5: Phần mềm sẽ cho bạn chọn cần cài những module nào. Hãy giữ nguyên tất cả như hình dưới và nhấn next.

Bước 6: Trong giao diện dưới:

Điền Server Name: gõ localhost.

Admin: gõ email của bạn.

Port: Mặc định là 80, tuy nhiên nếu máy bạn đã cài IIS thì có thể chỉnh thành 81 để chạy dịch vụ bên appserv.

Bước 7: Nhấn next để qua trang kế tiếp. Trong giao diện bên dưới ta điền thông tin như sau:

Enter root password: Bạn gõ vào root

Re-enter root password: nhập lại 1 lần nữa root.

Các cấu hình bên dưỡi giữ nguyên.

Ở phần: Enable InnoDB bạn đánh dấu vào. Để MYSQL sử lý được các ứng dụng có bật chế độ InnoDB.

Bước 8: Nhấn next để hoàn tất việc cài đặt.

Sau khi cài đặt xong bạn gõ vào trình duyệt : http://localhost

mà ra giao diện bên dưới, tức là bạn đã cài đặt thành công appserv.

Như vậy là bạn đã cài đặt PHP thành công.

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng