Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

15 lợi ích khi sử dụng PHP tools

0

Cập nhật vào 20/09

PHP là một ngôn ngữ kịch bản thông minh có sử dụng mã nguồn mở server-side rộng rãi. Nó cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết, một cộng đồng lớn. Nhiều các script luôn sẵn sàng được sử dụng và hỗ trợ tốt các framework, tạo ra một tool hoàn hảo phát triển cho sự phát triển. 

Trong bài này, chúng tôi trình bày 15 công cụ hữu ích PHP có thể cải thiện đáng kể dòng chảy công việc lập trình của bạn.

Debugging Tools

Xdebug: Đây là một trong những phần mở rộng PHP gỡ lỗi phổ biến nhất. Công cụ này cung cấp hàng tấn dữ liệu hữu ích cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy lỗi trong mã nguồn của bạn. Công cụ này được thêm  vào rất nhiều các ứng dụng PHP phổ biến nhất, chẳng hạn như PHPEclipse và phpDesigner.

dbg: Đây là một chương trình gỡ rối PHP mạnh mẽ được sử dụng để debugge PHP local và remote. Dbg có thể được sử dụng một cách dễ dàng  các dòng lệnh và cũng có thể Plus  vào rất nhiều PHP IDE.

MacGDBp: là  trình gỡ lỗi ứng dụng PHP trực tiếp  được sử dụng cho hệ điều hành Mac OS. Nó cung cấp các tính năng như khả năng  bước qua code của bạn và đặt breakpoint.

Documentation Tools

phpDocumentor: Đây là một công cụ tài liệu cho mã nguồn PHP của bạn. Nó sở hữu các tính năng như khả năng xuất ra HTML, PDF, CHM và định dạng XML DocBook, và có          cả một giao diện Web-based và command-line interface và làm nổi bật source-code.

PHP DOX: là một tài liệu hướng dẫn công cụ tìm kiếm AJAX-powered PHP có cơ chế tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm các đề mục từ tất cả các trang tài liệu PHP.

Testing and Optimization Tools

PHP_CodeSniffer:  đây là một script PHP 5 tool được sử dụng để duy trì một kiểu mã hóa thống nhất  cho các dự án lớn và nhóm.

PHPUnit: đây là một tootl giúp bạn kiểm tra các ứng dụng Web ổn định hơn và khả năng mở rộng ứng dụng  Web

dBug: đây là tool được sử dụng cho các bảng dữ liệu sản phẩm nó chứa các thông tin về các class và object, arrays, tài nguyên database và tài nguyên XML, tạo ra sự hữu ích giúp bạn debugger lỗi.  

Security Tools 

Scavenger:  đây là một mã nguồn mở, quản lý công cụ giúp quản trị hệ thống theo dõi các phát hiện lỗ hổng và xem xét các lỗ hổng trả lời được chấp nhận và trả về các điểm lỗi trên lỗ hổng.

Securimage: Đây là một mã nguồn mở PHP CAPTCHA script điều đó là hữu ích để tạo ra hình ảnh phức tạp và các mã CAPTCHA, giúp bạn bảo vệ các mẫu đơn từ thư rác và spam.

Pixy: Đây là một chương trình Java thực hiện quét  tự động mã nguồn PHP 4. Nó được sử dụng để phát hiện XSS và lỗ hổng SQL injection. Pixy có một chương trình PHP như là đầu vào và tạo ra một báo cáo liệt kê tất cả các điểm dễ bị tổn thương có thể có trong chương trình.

 Useful Extensions, Utilities and Classes

SimplePie: đây là một class PHP giúp đỡ bạn làm việc với RSS feeds.

TCPDF: là lớp mã nguồn mở PHP được sử dụng để tạo ra PDF documents.

phpMyAdmin: nó là một tool Web-based dùng để managing, building, importing, and exporting

MySQL databases.

PHPExcel: Đây là một tập hợp các class PHP hữu ích được sử dụng để làm việc với các tập tin Excel của Microsoft. PHPExcel cho phép bạn đọc các tập tin Excel và viết các tập tin.

Chúng tôi hy vọng rằng những công cụ sẽ cho phép bạn tăng cường dòng chảy công việc lập trình của bạn. Xin vui lòng chia sẻ gợi ý và thông tin phản hồi của bạn với chúng tôi.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.