Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Bài 1. Tổng quan CSS

0

Cập nhật vào 14/01

CSS là một phần quan trọng không thể thiếu đối với một website. Trước tiên để bắt đầu học CSS tôi xin giới thiệu chức năng của CSS và vì sao phải sử dụng CSS.

 1.CSS là gì?

CSS viết tắt của Cascading Style Sheets được hiểu là ngôn ngữ định dạng website, thường dùng để định dạng các thành phần của 1website như: font chữ, độ rộng, màu nền, vị trí…

2. Vì sao phải sử dụng CSS?

Như chúng ta đã biết trong các thẻ HTML cũng có các thuộc tính định dạng, tuy nhiên các thuộc tính đó chưa đủ dùng cho 1website thực tế, đồng thời với các bài toán lớn thì những thuộc tính đó xử lý rất khó. Ví dụ: Định dạng font chữ thành màu đỏ cho 100 đoạn văn, sửa nền cho 1000 thành phần,… trong trường hợp trên sử dụng CSS là 1 lựa chọn khôn ngoan nhất.

Đồng thời việc sử dụng chuẩn khi lập trình web sẽ có lợi cho việc SEO( Các bạn tự tìm hiểu thêm)

3. Dùng CSS ra sao?

Có lẽ đây là câu hỏi của tất cả chúng ta khi bắt đầu 1 ngôn ngữ lập trình nào đó.

Trong CSS có 3 cách khai báo và 3 cách định dạng chính

Khai báo:

-CSS trong: Được đặt trong cặp thẻ <style></style> và chứa ngay tại file .html cần xử lý( hay trong page cần định dạng).

-CSS nội tuyến: Là cách khai báo ngay tại thẻ html cần định dạng

<p style=“thuộc_tính:giá_trị;”>Đây là đoạn văn sử dụng CSS nội tuyến( Phần in đậm)</p>

-CSS ngoài: Là cách khai báo sử dụng 1 file .css ở bên ngoài file .html cần định dạng, trong thực tế chúng ta hay gặp dạng này vì 1 file .css có thể áp dụng cho nhiều page( nhiều file .html)

Cách làm: Tạo 1 file abc.css ( với abc đặt tùy ý) bên trong đó bao gồm nội dung định dạng. Tại page( fle .html) cần khai báo trong cặp thẻ <head></head> đoạn code sau:

<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“liên_kết_tới_file_css” />

Ví dụ: Chúng ta có 1 file index.html như sau

<html>

<head>

<title>Định dạng website với CSS</title>

<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“style.css” />

</head>

<body>

<p> Nội dung cần định dạng</p>

</body>

</html>

Bây giờ chúng ta tạo 1 file style.css ngang hàng với file index.html có nội dung

p{

color: red;

}

Sau khi làm như trên chúng ta sẽ có đoạn văn chuyển sang màu đó, đó là cách khai báo CSS.

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.