Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Bài 3: Thuộc tính background của CSS

0

Cập nhật vào 23/02

Thuộc tính background là một trong các thuộc tính khá phổ biến của CSS. Trong bài này, tôi muốn nói đến các tính chất riêng của background và sử dụng như thế nào cho đúng. (CSS2)

Tổng quát

5 tính chất chính của background mà bạn cần biết đó là:

background-color : Đặt thuộc tính màu nền

background-image : Dùng ảnh làm màu nền cho một element

background-position : Ví trí của ảnh

background-repeat : Tùy chỉnh ảnh nền có lặp hay không, lặp kiểu nào…

background-attachment : Đặt chế đố ảnh nền scroll theo trang hoặc là ở vị trí cố định

Cách sử dụng đơn giản

background-color dùng khi bạn muốn đặt một màu solid cho một element, bạn có thể sử dụng theo 1 trong 4 cách sau:

1. div{

background-color: #006600;

}

2. div{

background-color: green;

}

3. div{

background-color: rgb(0, 102, 0);

}

4. div{

background-color:  transparent;

}

background-image bạn có thể dùng một ảnh bất kỳ trên internet hoặc cùng server để làm nền cho một element

1. background-image: url(..https://lmt.com.vn/https://lmt.com.vn/images/logo.png);

2. background-image: url(..https://lmt.com.vn/https://lmt.com.vn/images/logo.png);

Nếu bạn dùng thẻ img thì người dùng có thể dễ dàng lưu lại file ảnh của bạn, nhưng nếu bạn không muốn họ lưu lại, bạn có thể dùng background-image để gây khó khăn cho người dùng.

background-position giúp bạn đặt chính xác vị trí ảnh so với thẻ HTML

 1. background-position: left top; /* Đặt ảnh ở vị trí trên cùng bên trái */
 2. background-position: 50px -10px; /* Đặt ảnh cách mép trái 50px và mép trên 10px */
 3. background-position: 0% 50%; /* Căn ảnh theo % */
 4. background-position: center center; /* Đặt ảnh ở chính giữa thẻ HTML */

background-repeat Tùy chỉnh ảnh nền có lặp hay không, lặp kiểu nào. Các giá trị chính của background-repeat:

 1. background-repeat: repeat; /* Lặp theo 2 chiều ngang và dọc – Giá trị mặc định */
 2. background-repeat: repeat-y; /* Chỉ lặp theo chiều dọc */
 3. background-repeat: repeat-x; /* Chỉ lặp theo chiều ngang */
 4. background-repeat: no-repeat; /* Không lặp */

background-attachment hẳn bạn ít thấy đoạn mã CSS này, chúng ta chỉ cần khai báo khi bạn muốn giữ nguyên ảnh nền khi di chuyển thanh cuộn (tham khảo twitter)

 1. background-image: url(bg.gif);
 2. background-repeat: repeat-x;
 3. background-attachment: fixed;

Cách sử dụng ngắn

Sau khi đã rõ các tính chất của background, thay vì việc phải khai báo từng tính chất, bạn có thể khai báo thuộc tính background của một thẻ HTML như sau:

 1. background: color image position attachment repeat;
 2. background: #ffffff url(..https://lmt.com.vn/https://lmt.com.vn/images/bg.gif) left top scroll no-repeat;

Thông thường tôi sử dụng:

 1. background: url(..https://lmt.com.vn/https://lmt.com.vn/images/bg.gif) #ffffff no-repeat left top;

Tất cả các trình duyệt đều hiểu được các cách sử dụng này

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.