Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Bài 7: Class và ID trong Css

0

Cập nhật vào 23/02

Làm thế nào để liên kết các đặc biệt của thành phần trang web hiển thị theo ý mình mà sẽ không ảnh hưởng đến các kết cấu khác của trang web? Điều này sẽ được xử lý bằng cách sử dụng  class và id trong thuộc tính CSS.

Trong các bài học trước, chúng ta đã được học các thuộc tính CSS về background, color, font,… Tuy nhiên, bạn cũng nhận ra là khi áp dụng một thuộc tính CSS cho một thành phần nào đó ví dụ như h1, h2, p, a, img,… thì toàn bộ các thành phần này trong trang web đều nhận thuộc tính này. Vậy có các nào để nhóm lại một số thành phần nào đó để áp dụng một thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như bạn muốn các liên kết trên menu trang web sẽ được in hoa, và có kích cỡ lớn hơn so với liên kết trong nội dung thì phải làm thế nào? Đây chính là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng giải quyết trong chương này.

1. Nhóm các phần tử với class :

Ví dụ chúng ta có một đoạn mã HTML sau đây :

<p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam</p>

<ul>

<li>Hà Nội</li>

<li>TP. Hồ Chí Minh</li>

 <li>Đà Nẵng</li>

 <li>Thừa Thiên Huế</li>

 <li>Khánh Hòa</li>

<li>Quãng Ninh</li>

 <li>Tiền Giang</li>

</ul>

Yêu cầu đặt ra là làm thế nào để tên các thành phố là màu đỏ và tên các tỉnh là màu xanh da trời. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ dùng một thuộc tính HTML gọi

là class để tạo thành 2 nhóm là thành phố và tính. Ta sẽ viết lại đoạn HTML sau thành như thế này:

 <p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam</p>

<ul>

<li class=”tp”>Hà Nội</li>

 <li class=”tp”>TP. Hồ Chí Minh</li>

 <li class=”tp”>Đà Nẵng</li>

<li class=”tinh”>Thừa Thiên Huế</li>

<li class=”tinh”>Khánh Hòa</li>

<li class=”tinh”>Quãng Ninh</li>

<li class=”tinh”>Tiền Giang</li>

 </ul>

 Với việc dùng class để nhóm các đối tượng như trên thì công việc của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều:

 li .tp { color:FF0000 }

 li .tinh { color:0000FF }

Lưu ý: Không nên đặt tên class với ký tự đầu là chữ số, nó sẽ không làm việc cho Firefox.

2. Nhận dạng phần tử với id:

Ví dụ: Cũng với đoạn HTML như ví dụ về class. Nhưng yêu cầu đặt ra là Hà Nội sẽ có màu đỏ sậm, TP. Hồ Chí Minh màu đỏ, Đà Nẵng màu đỏ tươi còn các tỉnh màu xanh da trời. Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính HTML là id để nhận dạng mỗi thành phố và dùng class để nhóm các tỉnh. Đoạn HTML của chúng ta bây giờ sẽ là :

 <p>Danh Sách Các Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam</p>

 <ul>

<li id=”hanoi”>Hà Nội</li>

 <li id=”hcmc”>TP. Hồ Chí Minh</li>

 <li id=”danang”>Đà Nẵng</li>

<li class=”tinh”>Thừa Thiên Huế</li>

<li class=”tinh”>Khánh Hòa</li>

 <li class=”tinh”>Quãng Ninh</li>

 <li class=”tinh”>Tiền Giang</li>

 </ul>

Và đoạn CSS cần dùng sẽ là :

 #hanoi { color:# 790000 }

#hcmc { color:#FF0000 }

#danang { color:#FF00FF }

.tinh { color:#0000FF }

 Lưu ý: Không nên đặt tên id với ký tự đầu là chữ số, nó sẽ không làm việc cho Firefox.

Trả qua hai ví dụ trên chúng ta có thể rút ra những kết luận sau:

– Class dùng để nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính, do tính chất đó nó có thể được sử dụng nhiều lần.

– Id dùng để nhận dạng một đối tượng đặc trưng, id có tính duy nhất.

Trong bài học này, chúng ta đã được học về các sử dụng class và id để áp dụng các đặc tính đặc biệt cho một thành phần web. Ở bài kế tiếp chúng ta sẽ được học thêm về hai thẻ <div> và <span> trong HTML và ý nghĩa 2 thẻ này đối với việc viết CSS.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.