Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Bài 11: Border trong Css

1

Cập nhật vào 08/03

Border là một thành phần quan trọng trong một trang web. Nó thường được dùng trong trang trí, đóng khung cho một đối tượng cần nhấn mạnh, phân cách các đối tượng giúp trang web trông dễ nhìn hơn,… Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách dùng CSS để định border cho các đối tượng web.

1. Thuộc tính border-width:

Border-width là một thuộc tính CSS quy định độ rộng cho viền của một đối tượng web. Thuộc tính này có các giá trị: thin (mảnh), medium (vừa), thick (dày), hay là một giá trị đo cụ thể như pixels. Xem hình minh họa bên dưới.

2. Thuộc tính border-color:

Border-color là thuộc tính CSS quy định màu viền cho một đối tượng web. Thuộc tính này nhận tất cả đơn vị màu CSS hỗ trợ.

3. Thuộc tính border-style:

Border-style là thuộc tính CSS quy định kiểu viền thể hiện của một đối tượng web. CSS cung cấp tất cả 8 kiểu viền tương ứng với 8 giá trị: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset và outset. Ngoài ra, hai giá trị none hay hidden dùng để ẩn đường viền. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem hình minh họa dưới đây (tất cả viền có màu vàng).

Ví dụ: Ví dụ sau sẽ định viền cho 3 thành phần h1, h2, p như sau:

h1 {

      border-width:thin;

      border-color:#FF0000;

      border-style:solid

}

h2 {

     border-width:thick;

     border-color:#CCC;

     border-style:dotted

}

p {

    border-width:5px;

    border-color:#FF00FF;

    border-style:double

}

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng riêng các thuộc tính border-top, border-right, border-bottom hay border-left để chỉ định viền riêng cho các đối tượng.

Ví dụ:

h1 {

      border-top-width:thin;

      border-top-color:#FF0000;

      border-top-style:solid;

      border-right-width:thick;

      border-right-color:#AFAFAF;

      border-right-style:dotted;

      border-bottom-width:2px;

      border-bottom-color:blue;

      border-bottom-style:double;

      border-left-width:5px;

      border-left-color:violet;

      border-left-style:groove

}

Thuộc tính border rút gọn:

Để dễ nhớ chúng ta có thể sử dụng cấu trúc rút gọn của CSS như sau: Border:<border-width> |<border-color> |<border-style>

Qua bài này chúng ta đã tìm hiểu về các thuộc tính thể hiện đường viền cho một đối tượng sử dụng CSS. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về thuộc tính chiều rộng và chiều cao trong CSS

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

1 phản hồi

  1. Bạn bổ sung thêm thuộc tính: border-radius vào bài viết thì đầy đủ hơn ^^
    Cái này nó giúp làm viền tròn quanh viền

    VD: border-radius;120px; – Tạo hình ảnh tròn

    Hồi mới học css mình tìm mãi mới ra cái này ^^