Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Bài 12: Height và Width trong Css

1

Cập nhật vào 11/03

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách dùng thuộc tính height và width để định kích cỡ cho một thành phần web.

1. Thuộc tính width:

Width là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng cho một thành phần web. Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều rộng cho thành phần p của một trang web.

p {

width:700px;

}

2. Thuộc tính max-width:

Max-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối đa cho một thành phần web.

3. Thuộc tính min-width:

Min-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối thiểu cho một thành phần web.

4. Thuộc tính height:

Height là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao cho một thành phần web. Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều cao cho thành phần p của một trang web.

p {

height:300px

}

5. Thuộc tính max-height:

Max-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối đa cho một thành phần web.

6. Thuộc tính min-height:

Min-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối thiểu cho một thành phần web.

Lưu ý:

Thông thường chiều cao một thành phần web do văn bản trong trang web đó quyết định. Việc định chiều cao chính xác cho một thành phần sẽ tạo thanh cuộn văn bản nếu chiều cao văn bản lớn hơn chiều cao đã định. Các thuộc tính max/min-width/height được sử dụng trong những trường hợp bạn không chắc giá trị chính xác cho width, height cả một thành phần. Ví dụ, bạn vùng chứa bài post của một forum có bề ngang 500px, bạn có thể định max-width:500px cho phần hình ảnh trong phần đó để tránh những ảnh lớn bị lệch ra ngoài.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

1 phản hồi

  1. Mình làm được rồi.
    Nhưng có để ý là chỉ cần khai báo chỉ số witdh thì nó cũng tự điều hỉnh heigh cho phù hợp luôn.