Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Xây dựng cấu trúc folder trong mô hình MVC

0

Cập nhật vào 23/02

Ứng dụng MVC hiện nay được sử dụng rất nhiều trong thiết kế website, với mục đích quản lý và xây dựng dự án phần mềm có hệ thống lớn.

Để hiểu rõ về các thành phần, cách hoạt động, ưu nhược điểm  mô hình MVC bạn có thể xem tại: Tìm hiểu mô hình MVC là gì ?

Trước hết bạn cần cài đặt một web server có thể chạy được ứng dụng PHP như Xampp, Wamp, Vertrigo. Tiếp đó bạn tạo một project với tên mvc và tạo các folder bên trong với cấu trúc như sau:

Xây dựng cấu trúc  folder trong mô hình MVC

Ý nghĩa các folder:

public: chứa các file public bên ngoài như js, css và template của ứng dụng

site: chứa ba folder chính là controller, modelview. Folder này chứa source code của ứng dụng frontend

system: chứa hai folder

core: Các thư viện cấu hình cho hệ thống MVC

library: Chứa các thư viện được tạo trong quá trình xây dựng ứng dụng

admin: folder này giống như site nhưng nó chứa source dành cho ứng dụng backend

index.php đóng vai trò file bootstrap cho frontend, nó sẽ chạy code của folder site

admin.php đóng vai trò file bootstrap cho backend, nó chạy code của folder admin

Như vậy tóm lại:

Hệ thống MVC sẽ phân chia làm hai module chính là site (frontend) và admin (backend), mỗi module sẽ có một file bootstrap (index.php cho folder site và admin.php cho folder admin).

Hệ thống MVC có một folder system dùng để chứa những thư viện dùng chung cho cả frontend và backend

Hệ thống MVC có folder public chứa các file như js, css, jquery, … Đặc biệt nó có một folder upload dùng để chứa hình ảnh upload cho tin tức

Như vậy chúng ta đã tạo xong cấu trúc folder của ứng dụng MVC để sử dụng cho các thao tác tiếp theo trong loạt bài về mô hình MVC.

Nguồn: freetuts.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.