Giới thiệu về PHP

0

Hiện này ngôn ngữ PHP đang trở nên phổ biến hơn đối với các Lập trình viên. Một trong các ngôn ngữ có thư viện mã nguồn mở lớn.

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.

Ngôn ngữ PHP ra đời năm 1994 Rasmus Lerdorf sau đó được phát triển bởi nhiều người trải qua nhiều phiên bản. Phiên bản hiện tại là PHP 5.3.10 đã được công bố ngày 2/2/2012.

Có nhiều lý do khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ này chiếm ưu thế xin nêu ra đây một số lý do cơ bản :

– Mã nguồn mở (open source code)

– Miễn phí, download dễ dàng từ Internet.

– Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết.

– Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ Windows, Linux, Unix

– Rất đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn DBMS, ví dụ như : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhiều hệ thống CSDL thuộc Hệ Điều Hành Unix (Unix dbm) cùng bất cứ DBMS nào có sự hổ trợ cơ chế ODBC (Open Database Connectivity) ví dụ như DB2 của IBM.

Một file PHP là gì?

Chức văn bản (tex), các thẻ HTML tags và scripts trả về phía trình duyệt dưới dạng Plain HTML. Có đuôi định dạng như “.php”, “.php3”, hay là “.phtml”

MySQL là gì?

Là một hệ quản trị csdl hay còn gọi là database server lý tưởng cho các ứng dụng nhỏ và lớn hỗ trợ standard SQL tương thích với nhiều môi trường (Platforms) miễn phí.

Kết hợp giữa PHP và MySQL

 PHP kết hợp với MySQL là lý tưởng nhất. (Bạn có thể phát triển trên môi  trường hệ điều hành Windows hoặc Unix).

Tại sao lại là PHP?

 PHP có thể chạy trên các môi trường (platforms) khác nhau như (Windows, Linux, Unix, etc.)
 PHP tương thích với hầu hết các servers đang sử dụng hiện nay như  (Apache, IIS, etc. Miến phí các bạn download từ trang: www.php.net PHP dễhọc.Miễnphí,bạncóthểdownloadtừtrang:www.php.net PHP dễ học.

Bắt đầu từ đâu?

Cài đặt trên localhost hoặc thuê host hỗ trợ PHP, MySQL.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng