Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Giới thiệu về CSS

0

Cập nhật vào 17/06

CSS (Cascading Style Sheets) dịch nôm na có nghĩa là các tờ mẫu phân tầng, là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML… Nó được giới thiệu cùng với phiên bản HTML 4 để cung cấp một cách tốt hơn giúp “style” những phần tử HTML.

CSS là một file có phần mở rộng là .css, nhiệm vụ của nó là tách riêng phần định dạng (style) ra khỏi nội dung trang HTML.

Khi sử dụng css chúng ta sẽ dễ dàng quản lý nội dung trang HTML, dễ điều khiển phần định dạng, và đặc biệt là sẽ tốn ít thời gian khi code hay chỉnh sửa, giả sử các bạn có ~100 file HTML có tiêu đề như nhau, các tiêu đề này được định dạng trong từng trang HTML, khi các bạn muốn chỉnh sửa các tiêu đề này, thì các bạn sẽ phải mở và chỉnh từng trang trong ~100 file, việc này mất bao nhiêu thời gian chắc các bạn có thể ước lượng được, còn nếu ~100 file này được kết hợp với 1 file CSS thì việc định dạng tiêu đề trong ~100 file nàychỉ mất vài phút.

Ghi chú: Chúng ta đừng nhầm lẫn CSS và “style trong HTML” là như nhau, style dùng để dịnh dạng cho nội dung HTML, còn CSS là file chứa các định dạng style, 2 đoạn code style dưới đây không thể gọi là CSS:

HTML 1

 CSS cơ bản, giới thiêu về CSS

HTML2

Giới thiêu về CSS

Cú pháp của css:

Css có 2 phần chính là selectordeclaration. Một định nghĩa trong CSS có thể có nhiều selector đi với nhiều declaration. 

CSS cơ bản

  • Mỗi declaration bao gồm property và value, cách nhau bởi dấu”:”(hai chấm): VD: color:blue
  • Selector cách nhau bởi dấu, (phẩy) và declaration cách nhau bởi dấu “;” (chấm phẩy): VD: h1, h2, h3{color:blue; text-align:left;}

+ Selector phân biệt với declation bởi dấu ngoặc nhọn đóng, mở{ declation here }: VD: p{ color: blue;}

Css comments

Comments sẽ được bỏ qua bởi trình duyệt và nó giúp bạn đưa thông tin mô tả, bổ sung vào trong css của mình để giúp bạn hoặc team của bạn có thể đọc code dễ dàng hơn.

Comments bắt đầu với /* và kết thúc bằng */. Các bạn xem qua ví dụ sau:

 CSS cơ bản

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất, để có thể hiểu rốt cuộc css là cái gì. LMT cũng mong nhận được nhiều hơn sự đóng góp  bình luận khác của các bạn.

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.