Cảnh báo bình luận

có thể chỉ giúp mình lỗi trong php.ini của xamp 1.8 nó lỗi chổ khi mình khai báo ệnh nào được không