Browsing: Google SEO

Google liên tục thực hiện các thay đổi để hoàn thiện cỗ máy tìm kiếm của mình, việc này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động SEO, vì vậy việc bắt kịp các thay đổi của Google là điều bắt buộc với các SEOer. Trong phần này, chúng tôi cập nhật tất cả các sự thay đổi quan trọng của Google từ trước tới nay và những dự đoán về Google trong tương lai, điều này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về Google, nhằm giúp hoạt động SEO của bạn đạt được hiệu quả cao nhất và gần nhất với những gì mà Google muốn hướng tới.