Update Google 2011: Google Panda 2.2

0

Panda 2.2 – 21/6/2011. Thông tin về bản update Panda 2.2 đã được Matt Cutts đề cập đến trong hội nghị SMX, ông cho biết phiên bản này đã được Google thông qua nhưng chưa được triển khai.

Theo như thông tin từ một số diễn đàn SEO và Webmaster, mọi người đều nghĩ rằng Google sẽ công bố bản update Panda 2.2 vào ngày 16/6/2011 nhưng Google đã xác nhận họ sẽ công bố bản update vào ngày 21/6/2011.

Và ở lần thay đổi thuật toán này, nhiều webmasters nhận thấy rằng web của mình đã có lượng traffic tốt hơn so với lần thay đổi thuật toán ở bản update Panda 1.0.

Một số thông tin về các bản update Panda:

Update Google 2011: Google Panda 2.2
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng