Update Google 2011: Google Panda 2.5

0

Panda 2.5 – 28/9/2011. Ngày 28 tháng 9 năm 2011, Google đã công bố bản update mới nhất của thuật toán Panda-Panda 2.5. Google từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bản update cho cộng đồng Internet mà chỉ trình bày trong báo cáo của công ty.

Một phát ngôn viên của Google có nói:

“Chúng tôi đang tiếp tục cải thiện thuật toán Panda như là một phần trong cam kết đem lại các trang web chất lượng cao cho người dùng của Google”.

“Bản update mới nhất này là một trong khoảng 500 thay đổi thuật toán xếp hạng của chúng tôi mỗi năm”.

Theo đánh giá của tờ WebProNews thì đây là bản update Panda được công bố lâu nhất kể từ tháng 4 năm 2011.

Thông tin các bản update Panda

Cho đến thời điểm bản cập nhật 2.5 ra đời thì các bản update Panda được thực hiện như sau:

Update Google 2011: Google Panda 2.5
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng