Update google 2012: Thuật toán Panda 22

0

Google đã chính thức xác nhận thông tin về việc họ sẽ công bố bản update Panda số 22 vào ngày 21/11/2012. Bản updatePanda số 22 đã ra đời và theo như Google thông báo thì ở lần cập nhật này, nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 0,8% các truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh.

Panda 22—21/10/2012

Trước đó một ngày, tức là vào ngày 20, Google vẫn hoàn toàn phủ nhận và thông báo không hề có bản update nào cả, và lần update tiếp theo sẽ trong khoảng 7-10 ngày nữa. Nhưng sự thật là nó đã xảy ra ngay trong ngày hôm sau.

Cùng nhìn lại lịch sự cập nhật Google Panda : 

Panda Update 1: 24/02/2011
Panda Update 2: 11/04/2011
Panda Update 3: 10/05/2011
Panda Update 4: 16/06/2011
Panda Update 5: 23/07/2011
Panda Update 6: 12/08/2011
Panda Update 7: 28/09/2011
Panda Update 8: 19/10/2011
Panda Update 9: 18/11/2011
Panda Update 10: 18/01/2012
Panda Update 11: 27/02/2012
Panda Update 12: 23/03/2012
Panda Update 13: 19/04/2012
Panda Update 14: 27/04/2012
Panda Update 15: 09/06/2012
Panda Update 16: 25/06/2012
Panda Update 17: 24/07/2012
Panda Update 18: 20/08/2012
Panda Update 19: 18/09/2012
Panda Update 20: 27/09/2012
Panda Update 21: 05/11/2012
Panda Update 22: 21/11/2012.

Update google 2012: Thuật toán Panda 22
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng