Update google 2012: Thuật toán Panda 23

0

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Google công bố bản update Panda 23. Theo Google thì đây chỉ là bản làm mới dữ liệu Panda và nó ảnh hưởng đến khoảng 1.3% các truy vấn tiếng Anh.

Panda #23—21/12/2012

Một tuần trước khi Google công bố bản update Panda 23, nhiều Webmasters đã gửi báo cáo tới Google để xác nhận thông tin về bản update, tuy nhiên Google đã phủ nhận hoàn toàn các tin đồn này. Nhưng cộng đồng Web đều không tin vào thông tin mà Google cung cấp.

Bản update Panda 23 này được dự đoán sẽ ảnh hưởng tới 1.3% các truy vấn, trong khi bản update Panda 22 chỉ tác động có 0.8% các truy vấn. Điều này cho thấy đây là bản update Major của Google. 

Update google 2012: Thuật toán Panda 23
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng