Update google 2013: Thuật toán Panda 24

0

Ngày 22 tháng 1 năm nay, Google đã công bố bản update Panda số 24, và theo dự đoán thì phiên bản Panda này ảnh hưởng tới 1.2% các truy vấn bằng tiếng Anh.

Panda 2.4 — 22/1/2013

Thuật toán panda 2.4

Phiên bản Panda trước đó là số 23 ảnh hưởng 1.3% các truy vấn tiếng Anh. Trước đó là một phiên bản Panda 22 vào ngày 21 tháng 11 ảnh hưởng tới 0,8% các truy vấn. Có vẻ như Google đang theo chu kì 4 tuần update Panda 1 lần.

Trước khi update bản Panda 24 này, có rất nhiều báo cáo được gửi tới Google nhằm xác định thông tin, tuy nhiên Google đã từ chối và không tiết lộ bất cứ thông tin nào.

Dưới đây là tất cả các phiên bản Panda tính đến thời điểm này:

 1. Panda Update1, 24 tháng 2 năm 2011(11,8% các truy vấn).
 2. Panda Update 2, 11 tháng 4 năm 2011(2% của các truy vấn).
 3. Panda Update 3, 10 tháng 5 năm 2011(Không công bố).
 4. Panda Update 4, 16 tháng 6 năm 2011(Không công bố).
 5. Panda Update 5, 23 tháng 7 năm 2011(Không công bố).
 6. Panda Update 6, 12 tháng 8 năm 2011(6-9% các truy vấn).
 7. Panda Update 7, 28 tháng 9 năm 2011(Không công bố).
 8. Panda Update 8, 19 tháng10 năm 2011(2% các truy vấn).
 9. Panda Update 9, 18 tháng 11 năm 2011(~ 1% của các truy vấn).
 10. Panda Update 10, 18 tháng 1 năm 2012(Không công bố).
 11. Panda Update 11, 27 tháng 2 năm 2012(Không thay đổi).
 12. Panda Update 12, 23 tháng 3 năm 2012 (~1,6% các truy vấn).
 13. Panda Update 13, 19 tháng 4 năm 2012 (Không thay đổi).
 14. Panda Update 14, 27 tháng 4 năm 2012(Không thay đổi).
 15. Panda Update 15, 09 tháng 6 năm 2012(1% các truy vấn).
 16. Panda Update 16, ngày 25 tháng 6 2012: (~1% các truy vấn).
 17. Panda Update 17, ngày 24 tháng 7 năm 2012(~1% các truy vấn).
 18. Panda Update 18, 20 tháng 8 năm 2012(~1% các truy vấn).
 19. Panda Update 19, 18 tháng 9 năm 2012(~ 0,7% các truy vấn).
 20. Panda Update 20, 27 tháng 9 năm 2012(2,4% các truy vấn).
 21. Panda Update 21, 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% của các truy vấn).
 22. Panda Update 22, 21 tháng 11 2012 (0,8% các truy vấn).
 23. Panda Update 23, 21 tháng 12 năm 2012(1,3% các truy vấn).
 24. Panda Update 24, 22 tháng 1 năm 2013(1,2% các truy vấn).
Update google 2013: Thuật toán Panda 24
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng