Update google 2013: Thuật toán Panda 25

0

Có rất nhiều Webmaster và SEOer đã đoán rằng Google sẽ phát hành bản update thay đổi thuật toán Panda trước ngày 14/3/2013. Họ đã tìm đến Google để xác nhận thông tin về bản update này, giống như với 24 bản update Panda trước đó, và cũng không có gì thay đổi, Google chỉ cung cấp thông tin về thời gian update chứ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì.

Panda #25 — 14/03/2013

Thuật toán Panda 2.5

 

Matt Cutts-Người chống spam hàng đầu của Google có nói: “Bản update Panda sẽ ra mắt vào thứ 6 tuần này và không có gì ngạc nhiên nếu bản update không thu hút được sự chú ý của cộng đồng Webmaster và SEOers bởi vì theo dự đoán của chúng tôi, Panda đang dần dần ít được để ý hơn.”

Bản update Panda cuối cùng Google xác nhận là Panda #24, vì vậy đây sẽ là bản update Panda #25.

 Dưới đây là tất cả các phiên bản Panda tính đến thời điểm này:

 1. Panda Update1, 24 tháng 2 năm 2011(11,8% các truy vấn).
 2. Panda Update 2, 11 tháng 4 năm 2011(2% của các truy vấn).
 3. Panda Update 3, 10 tháng 5 năm 2011(Không công bố).
 4. Panda Update 4, 16 tháng 6 năm 2011(Không công bố).
 5. Panda Update 5, 23 tháng 7 năm 2011(Không công bố).
 6. Panda Update 6, 12 tháng 8 năm 2011(6-9% các truy vấn).
 7. Panda Update 7, 28 tháng 9 năm 2011(Không công bố).
 8. Panda Update 8, 19 tháng10 năm 2011(2% các truy vấn).
 9. Panda Update 9, 18 tháng 11 năm 2011(~ 1% của các truy vấn).
 10. Panda Update 10, 18 tháng 1 năm 2012(Không công bố).
 11. Panda Update 11, 27 tháng 2 năm 2012(Không thay đổi).
 12. Panda Update 12, 23 tháng 3 năm 2012 (~1,6% các truy vấn).
 13. Panda Update 13, 19 tháng 4 năm 2012 (Không thay đổi).
 14. Panda Update 14, 27 tháng 4 năm 2012(Không thay đổi).
 15. Panda Update 15, 09 tháng 6 năm 2012(1% các truy vấn).
 16. Panda Update 16, ngày 25 tháng 6 2012: (~1% các truy vấn).
 17. Panda Update 17, ngày 24 tháng 7 năm 2012(~1% các truy vấn).
 18. Panda Update 18, 20 tháng 8 năm 2012(~1% các truy vấn).
 19. Panda Update 19, 18 tháng 9 năm 2012(~ 0,7% các truy vấn).
 20. Panda Update 20, 27 tháng 9 năm 2012(2,4% các truy vấn).
 21. Panda Update 21, 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% của các truy vấn).
 22. Panda Update 22, 21 tháng 11 2012 (0,8% các truy vấn).
 23. Panda Update 23, 21 tháng 12 năm 2012(1,3% các truy vấn).
 24. Panda Update 24, 22 tháng 1 năm 2013(1,2% các truy vấn).
 25. Panda Update 25, 15 tháng 3 năm 2013. 
Update google 2013: Thuật toán Panda 25
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng