Matt Cutts(Google): Domain Clustering tiếp tục thay đổi, kết quả tìm kiếm sẽ càng ngày càng ít những Domain giống nhau

0

Mới đây, Matt Cutts đã post một video về dự định thay đổi Domain Clustering nhằm đa dạng hoá các trang kết quả tìm kiếm của Google bằng việc hạn chế sự trùng lập các domain.

Matt tiết lộ rằng Google sắp tung ra một sự thay đổi mới nhằm giảm thiểu những kết quả tìm kiếm từ các domain có tên giống nhau và sẽ cố gắng hạn chế sự xuất hiện này từ 3-4 lần.

Matt cũng giải thích thêm điều này có nghĩa là nếu trang kết quả của bạn hiển thị 4 kết quả tìm kiếm từ 1 domain, thì những trang tiếp theo sẽ ít hoặc không xuất hiện các kết quả từ domain đó.

Để giải thích một cách chi tiết hơn, Cutts có dẫn chứng bằng lịch sử các Domain Clustering trong kết quả tìm kiếm. Như Matt giải thích, mục tiêu của việc này là nhằm đem lại những kết quả tìm kiếm mới nhất và hữu ích nhất cho người dùng.

Lịch sử của các Domain Clustering trong kết quả tìm kiếm của Google mà Matt dẫn chứng như sau:

Không hạn chế số lượng tên các domain trong kết quả tìm kiếm. Theo Matt đánh giá thì đây là một điều không tốt.

Để ngăn chặn 2 kết quả tìm kiếm từ cùng một tên domain, Google đã tăng thêm một Host Clustering(Cụm máy chủ). Các Webmaster thực hiện điều này bằng việc đặt nội dung trên các subdomains.

Google cho phép tăng lên 3-4 kết quả tìm kiếm từ một domain. Việc này tăng thêm sự đa dạng cho trang đầu nhưng lại giảm sự đa dạng ở trang 2 và các trang sau đó. Vì vậy, bạn chỉ có thể thấy dưới 2 kết quả từ một domain trên trang đầu, nhưng lại gặp nhiều kết quả từ domain đó trên các trang tiếp theo.

Sự thay đổi lần này sẽ giảm thiểu các kết quả từ một domain, thậm chí giảm sự trùng lặp domain này trên những trang tiếp theo. Có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy tối đa 4 kết quả từ một domain cho một lần truy vấn.

Trong tương lai, Google sẽ quan tâm hơn tới việc này, họ sẽ thường xuyên thực hiện các thay đổi để đa dạng hoá các domain trong kết quả tìm kiếm và điều này chắc chắn sẽ gia tăng sự hữu ích cho người dùng.

Matt Cutts đã từng nói về điều này trong một bài trả lời các khiếu nại gần đây, chủ yếu các khiếu nại đều hướng tới vấn đề hi vọng Google sẽ càng ngày càng đa dạng hoá kết quả tìm cho công cụ Google. Và với sự hoạt động và nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia Google thì người dùng chắc chắn sẽ không phải thất vọng về một Google trong tương lai.

Dịch giả: lmt.com.vn

Matt Cutts(Google): Domain Clustering tiếp tục thay đổi, kết quả tìm kiếm sẽ càng ngày càng ít những Domain giống nhau
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng