Browsing: Link building

Các công cụ tìm kiếm luôn luôn thay đổi, nhưng phương thức xây dựng hay “câu” liên kết không bao giờ chết. Xây dựng liên kết – Link building là được coi là cần thiết bậc nhất trong SEO. Bởi nó đòi hỏi con người thực sự có bộ não thông minh, có những ý tưởng thực tế, và vận dụng những ý tưởng đó một cách linh hoạt. Google vẫn xếp hạng các website trên cơ sở xây dựng liên kết. Vậy làm thế nào để chúng ta làm được điều đó?
 

Các dịch vụ bổ trợ cho xây dựng liên kết 3

Các dịch vụ bổ trợ cho xây dựng liên kết

Nếu bạn cung cấp dịch vụ bổ trợ cho những trang web khác thì đó là một lý do rõ ràng để hợp tác và trao đổi liên kết. Việc không cạnh tranh với các dịch vụ của nhau là…

Những bài học xây dựng liên kết từ Matt Cutts 10

Những bài học xây dựng liên kết từ Matt Cutts

Matt Cutts, người đứng đầu nhóm tìm kiếm spam của Google, luôn luôn có thể dựa vào những viên ngọc trí tuệ của người dùng thông qua tài khoản Twitter, kênh YouTube, và blog cá nhân của mình. Trong một…

1 2 3 5