Kỹ thuật SEO dành cho những người không chuyên

0

Hỏi một người không chuyên về kỹ thuật SEO không khác gì bạn đi hỏi một đứa trẻ về ngôn ngữ lập trình Pig Latin.

Kỹ thuật SEO dành cho những người không chuyênKhi mới bắt đầu con đường này, nhiều người trong chúng ta không hiểu được sự khác biệt giữa phía khách hàng và server, HTML và CSS, lập mã và soạn thảo chương trình. Nhưng trong ngành được tích hợp chặt chẽ này, bạn cần phải bỏ ra thời gian để học hỏi những kiến thức liên quan này.

Ngay cả việc sửa chữa những vấn đề kỹ thuật nhỏ nhất cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cả việc xây dựng thêm liên kết tốt. Khi bạn không thể tự mình sửa chữa những vấn đề này, thì việc thuê một nhà phát triển web giúp mình thực hiện là điều cần thiết.

Dưới đây là những kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật SEO dành cho những người không chuyên.

Đối với các bạn chuyên seo, không thể bỏ qua các kỹ thuật seo này.

Redirects và Status Codes (Chuyển hướng và mã trạng thái)

Mô tả

Bất cứ khi nào ai đó truy cập trang web của bạn, trang đó sẽ gửi một phản hồi tới server cho biết điều gì đang diễn ra trên đó.

Ý nghĩa

Có rất nhiều các mã trạng thái, dưới đây là ý nghĩa của những mã trạng thái cơ bản:

• 200: tất cả đều tốt, trang load ổn
• 301: di chuyển vĩnh viễn thông tin trên trang này
• 302: thông tin được di chuyển tạm thời đến trang này, nhưng nó sẽ không ở đây mãi mãi.
• 404: trang này không tồn tại, hãy thử lại trang khác.

Công cụ sử dụng

Công cụ Screaming Frog sẽ cung cấp cho bạn một list các URL cùng với mã trạng thái đi kèm.

Chú ý

Hãy đảm bảo mã trạng thái đầu cuối phù hợp với nhau. Nếu bạn thực hiện chuyển hướng vĩnh viễn, mã trạng thái phải là 301, chứ không phải 302. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ không chuyển được bất kỳ giá trị nào từ trang A sang trang B, và trang B sẽ không bao giờ được xếp hạng.

Ngoài ra, đừng chuyển hướng mọi thứ quay lại trang chủ. Hãy thực hiện theo nguyên tắc căn bản 1-1.

Nếu trang web thực sự không tồn tại, mã trạng thái cần chuyển thành 404, chứ không phải là 200.

Thẻ Canonical

Mô tả

Trong mã nguồn của trang A, bạn có đoạn thông tin < link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/page-b”>.

Ý nghĩa

Bạn biết Google đang ở trang A, nhưng thẻ này sẽ nói cho Google biết nội dung tốt nhất không phải ở trang A mà ở trang B.

Sử dụng khi nào

Sử dụng thẻ này khi có hiện tượng nội dung trùng lặp:

• Trùng lặp các URL trang chủ. Ví dụ: www.example.com và www.example.com/default.aspx
• Trùng lặp đường dẫn đến cùng một trang. Ví dụ: www.example.com/news/page-a/ và www.example.com/press/page-a

Chú ý

Hãy sử dụng thẻ này trên trang mà bạn muốn công cụ tìm kiếm index. Hãy thêm sitemap và cấu trúc liên kết nội bộ vào URL của trang đó. Trong ví dụ trên, người dùng và trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm trên danh nghĩa là truy cập trang A, nhưng thực tế trang B mới là trang diễn ra hoạt động.  

URL không có sự nhạy cảm

Mô tả

Hãy xem 2 URL sau đây:

http://www.example.com/angry-erin-attacks

và http://www.example.com/Angry-Erin-Attacks

Ý nghĩa

Thông báo cho Google biết đây không phải là 2 URL khác biệt, chúng đều cùng nói về một nội dung duy nhất.

Điều cần làm

Những developer của website nên sử dụng thẻ canonical hướng tất cả các URL dạng chữ hoa về URL dạng chữ thường. Theo đó, nội dung trùng lặp sẽ được sửa chữa và người dùng sẽ không gặp phải những trải nghiệm ngắt quãng trên website của bạn.

Chú ý

Tôi thường sử dụng chữ thường khi tạo URL do rất hiếm người dùng chữ hoa khi nhập URL vào thanh tìm kiếm. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chuyển hướng 301 trong trường hợp này.

Các thông số URL (URL Parameters)

Mô tả

Hãy xem ví dụ sau đây:

http://www.example.com/angry-erin?color=green&size=15&id=12345&print=1

Ý nghĩa

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy dấu “?” trong URL, thì sau đó chính là điểm bắt đầu của những thông số URL.

Nhiều thông số cung cấp thông tin về những yếu tố làm thay đổi nội dung trên trang web, như kích cỡ hay màu sắc trên một website thương mại điện tử. Số khác lại không làm thay đổi nội dung và chỉ được sử dụng cho mục đích theo dõi trang như thông tin referral xuất phát từ đâu hay chỉ ra URL đó là phiên bản in của trang.

Ví dụ 1:

http://searchenginewatch.com/article/2299970/Securing-the-Future-of-SEO-Global-Brands-5-Not-Provided-Solutions?utm_content=buffera3518&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer

Trong ví dụ trên, trang SEW có những thông số bổ sung trong URL nhằm theo dõi số lượng người truy cập thông qua Twitter. Nếu bạn bỏ đi những thông số sau dấu “?” thì nội dung trang vẫn sẽ giữ nguyên không đổi.

Ví dụ 2:

http://www.example.com/catalog/sc-gear/women-39-s-kira-2-0-triclimate.html?variationId=A5L&variationName=BOREALIS%20BLUE

Trong ví dụ này, thông số sau dấu “?” cung cấp tính năng lọc bổ sung cho sản phẩm áo jacket, ở đây đó là thông số về màu sắc. Nếu bỏ mọi thông tin sau dấu “?”, bạn vẫn sẽ tìm được nội dung về sản phẩm áo jacket nhưng sẽ không tìm được màu sắc mà bạn mong muốn.

Điều cần làm

Kỹ thuật SEO dành cho những người không chuyên

Các thông số trong URL có thể gây ra nội dung trùng lặp, do vậy bạn cần để mắt đến những yếu tố cần thiết cho nội dung của trang và những gì Google có thể bỏ qua. Trong Google Webmaster Tools, bạn có thể hướng dẫn Google đọc những thông số trong URL, nhưng bạn cũng nên sử dụng một số thẻ canonical nếu thấy cần thiết.

Tóm tắt

Với những hiểu biết căn bản về Seo, kỹ thuật SEO dành cho người mới bắt đầu, bạn có thể giúp ích cho website của mình nhiều hơn. Hiện nay nhiều người chỉ tập trung vào các thủ thuật SEO off-page nhưng nếu một website không hoàn mỹ về mặt kỹ thuật, thì dù bạn có bao nhiêu liên kết hay nội dung trên website có tốt như nào đi chăng nữa thì chúng cũng không có ý nghĩa gì cả.

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng