Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Thẻ Meta cần thiết cho Seo

0

Cập nhật vào 17/10

Thẻ trong HTML, thẻ Meta rất cần thiết cho Seo. Với kinh nghiệm của LmtGroup, chúng tôi sẽ đưa ra các thẻ cần thiết nhất trong SEO khi thiết kế web dưới đây. Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.

Hướng dẫn tối ưu thẻ meta

1. Meta Title:

– index: Đánh chỉ số trang Web.

– noindex: Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL.

– follow: Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó.

– nofollow: Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang.

– noarchive: Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web.

– nocache: Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live.

– nosnippet: Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching).

– noodp: Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.

– noydir: Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..

4. Meta Revisit After: 

Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn.

5. Meta Content Language: 

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website của bạn.

6. Meta Content Type: 

Meta Content Type là t hẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.

7. Link Favicon:

link href=””favicon.ico”” rel=””shortcut” type=”

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.