Tại sao SEO CTR là quan trọng?

0

Pagerank và các liên kết bên trong  hay bên ngoài bỏ phiếu cho trang web của bạn. Tuy nhiên, Google cũng cần phải đánh giá người sử dụng hoặc bỏ phiếu tìm kiếm một nội dung. Vì vậy, nếu bạn có phiếu chất lượng bên ngoài và cũng nhận được nhiều phiếu tìm kiếm, Google có ưu tiên bạn rất nhiều cho từ khóa.

CTR = Số lần nhấp chuột/ số lần hiển thị x 100%

CTR là gì?

Click Through Rate (CTR): Tỷ lệ click là một thông số để đo lường sự thành công của một chiến dịch quảng cáo trực tuyến. CTR được tính như sau:

CTR = Số lần nhấp chuột/ số lần hiển thị x 100%

Ví dụ, nếu một quảng cáo banner được hiển thị 100 lần sau đó mới có một người nhấp chuột vào nó, như vậy kết quả CTR sẽ là 1%.

CTR của các banner quảng cáo ngày càng giảm dần. Khi lần đầu tiên xuất hiện, banner quảng cáo đã không đạt được CTR 5%. Hiện nay, CTR trung bình của các banner là khoảng 0.2 – 0.3%. Trong hầu hết trường hợp, tỷ lệ CTR 2% đã được coi là rất thành công, mặc dù con số chính xác còn gây ra nghi ngờ và hay biến động. Tỷ lệ CTR 3% trong những năm 1990 giảm còn 0.28% vào năm 2011. Kể từ khi các nhà quảng cáo phải trả thêm tiền cho CTR cao, họ có được nhiều click hơn. Tương tự như vậy, bằng cách chọn một trang web quảng cáo phù hợp (ví dụ quảng cáo phim trên một tạp chí điện tử), các banner có thể đặt được CTR cao hơn đáng để. Các quảng cáo với nội dung, hình thức đặc biệt sẽ có mức CTR cao hơn bình thường.

CTR trong SEO

Số lần hiển thị trong SEO là số lần website của bạn đạt được một xếp hạng trên trang tìm kiếm trên Google. Thậm chí không có ai click vào web của bạn, bạn vẫn sẽ có số lần hiển thị, khi một ai đó tìm kiếm bất kỳ từ khóa nào đang xếp hạng bạn.

CTR là gì

Ví dụ như trang web của bạn đứng thứ 5 cho từ khóa SEO SMM. Tìm kiếm khoảng 200 tìm kiếm trong một ngày cho từ khoá đó. Vì vậy, bạn sẽ nhận được 200 lần hiển thị mỗi lần đạt vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ có 20 người trong số những người tìm kiếm thực sự nhấp vào trang web của bạn. Vì vậy, CTR SEO của bạn sẽ là 20 lần nhấp chuột trong số 200 tìm kiếm, nghĩa là 10% CTR SEO của bạn.

Chỉ số SEO CTR quan trọng như thế nào?

Sự ủng hộ người tìm kiếm và người dùng

Pagerank và inbound links là những yếu tố rất quan trọng với web của bạn. Nhưng Google cần đánh giá sự ủng hộ của người dùng và người tìm kiếm những nội dung của web. Nếu bạn có những nội dung tốt, được đánh giá cao, Google sẽ tạo điều kiện cho bạn với từ khóa liên quan.

Đánh giá ý định tìm kiếm

Trong vài năm trở lại đây, Google rất coi trọng Cá nhân hóa tìm kiếm. Một trong những thứ họ thiếu là phân tích ý định tìm kiếm của người tìm kiếm. CTR cũng có thể được sử dụng để phân tích ý định tìm kiếm của người dùng trong thời gian tới. Google sẽ sử dụng CTR không chỉ để xếp loại web mà còn hiểu về ý định tìm kiếm của người sử dụng.

Xuân Trung

Tại sao SEO CTR là quan trọng?
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng