Cảnh báo bình luận

Bạn nói rất hay. Nhưng đọc bài của bạn, mình chả tìm được cái thông tin nào liên quan đến SEO mobile. Mà nó là kỹ thuật SEO chung và chiến lược SEO.
Bạn nên viết 1 bài về SEOmobile để rõ ràng hơn!