Browsing: backlink chất lượng

Thiết lập trình thu thập để thăm dò website của người khác là việc làm phi đạo đức và không thân thiện. Chỉ vì bạn muốn biết ai đang liên kết đến website của mình mà làm lãng phí băng…

Nhờ có thuật toán Penguin của Google, liên kết xấu đã không còn là một thực tế đáng sợ hiện nay. Nhưng nếu chiến lược link building của bạn chứa những liên kết này có thể làm cho thứ hạng…

Xây dựng liên kết cũng là một trong những quá trình quan trọng để tối ưu thứ hạng của bạn trên bộ máy tìm kiếm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn về những liên kết bạn nên sử dụng để cải…