Browsing: bài học CSS

Bài 9: Box Model 1

Bài 9: Box Model

Trong CSS, box model (mô hình hộp) mô tả cách mà CSS định dạng khối không gian bao quanh một thành phần. Nó bao gồm padding (vùng đệm), border (viền) và margin (canh lề) và các tùy chọn. Hình bên…

Bài 8: Span và Div trong Css 2

Bài 8: Span và Div trong Css

Ở bài trước chúng ta đã được học qua về id, class và lợi ích của nó trong việc nhóm, đánh dấu phần tử để có thể dùng CSS để tạo ra các kiểu trình bày đặc biệt. Trong bài…

Bài 2. Bộ chọn trong CSS 3

Bài 2. Bộ chọn trong CSS

Để định dạng một website chúng ta cần xác định xem thành phần nào cần định dạng, khi sơn nhà nếu yêu cầu sơn nhà tắm không thể chui vào nhà ăn để sơn được.

Bài 1. Tổng quan CSS 4

Bài 1. Tổng quan CSS

CSS là một phần quan trọng không thể thiếu đối với một website. Trước tiên để bắt đầu học CSS tôi xin giới thiệu chức năng của CSS và vì sao phải sử dụng CSS.