Browsing: Bing Ads

Tính năng mới trên Bing ads 1

Tính năng mới trên Bing ads

Theo Devang Gandhi, Giám đốc lập trình trong Bing Ads Platform, Bing sẽ ra mắt người dùng một số cải tiến mới trên Bing Ads trong mùa xuân này. Sau đây là những gì Devang viết trong email gửi tới…